Universal Cerc Proiect va întocmi documentația pentru refacerea minei Lupeni

U NIVERSAL CERC PROIECT SRL este singura societate care a depus ofertă la procedura organizată de Complexul Energetic Hunedoara ce are în vedere punere în siguranță a
infrastructurii afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundațiile din luna iunie 2020 la EM LUPENI.

45.700 de lei este valoarea contractului. Societățile de profil pot depune
ofertele până în data de 21 aprilie. Documentația va cuprinde două volume, astfel volumul I – Lucrări de intervenție executate și decontate în cadrul sumei aprobate prin HG 702/2020 – valoare estimată 29.800 lei – Volumul II – Lucrări de intervenție rămase de executat în anul 2021, și echipamente și piese de schimb de înlocuit, pe diferența rezultată între valoarea stabilită în Raportul de estimare a pagubelor produse de inundații la EM Lupeni și cea realizată și încasată conform HG 702/2020 –
valoare estimata 15.900 lei.
Urmare a fenomenelor naturale periculoase manifestate în Valea Jiului în data de 26 iunie 2020, EM Lupeni a fost inundată de viituri violente ceea ce a
condus la sistarea totală a activității din cauza blocării, colmatării și inundării tuturor căilor de acces spre subteranul unității miniere. ”În acceste condiții pagubele materiale înregistrate au afectat atât active reprezentând echipamente, utilaje, stocuri cât și cheltuieli cu munca vie din cauza încetării activității
subterane care impunea parcurgerea etapelor de punere în siguranță a zăcământului și de efectuare a lucrărilor necesare implementării programului de închidere”, arată documentul.
Exploatarea Minieră Lupeni are ca obiect de activitate extracţia cărbunelui superior, și se află în program de închidere in baza Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr.787/UE /2010 in conformitate cu Decizia Comisiei Europene nr.1001 final/16.02.2018. Anul trecut, Guvernul a alocat bani din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, a unei sume necesare
pentru efectuarea unor lucrări de refacere şi punere în siguranţă a infrastructurii afectate ca urmare a calamităţilor
naturale produse de inundaţiile din luna iunie 2020 în judeţul Hunedoara.
” In perimetrul Lupeni, unde se desfăşoară activitatea de exploatare, in data de 26.06.2020 s-au semnalat dificultăţi hidrogeologice deosebite, care s-au manifestat prin revărsarea râului Jiul de Vest in incinta puţului 1 Est creând o acumulare insemnată de apă ce a pătruns in subteranul E.M.Lupeni, prin cilindrul puţului 1 Est, creând astfel dificultati majore in desfasurarea activitatii. In urma evenimentului a fost evacuat in totalitate personalul din subteran, iar in prezent se aplică un program de măsuri pentru inlaturarea efectelor inundatiei. Acest program se va desfasura etapizat si constă in principal in evacuarea apelor acumulate in lucrările miniere subterane, restabilirea aerajului general in zonele unde acesta a fost afectat precum si in lucrări pentru repunerea in functie a echipamentelor electro-mecanice afectate in urma evenimentelor”, arăta documentul adoptat de Guvern. Valoarea totală a pagubelor produse de calamitățile naturale din cauza inundațiilor la Exploatarea Minieră Lupeni a fost evaluată la 7.212.450 lei.
Monika BACIU

Advertisements