Un nou raport despre starea de insolventã a CEH

24 decembrie este data la care ar trebui prezentat raportul preliminar privind cauzele care au dus la insolventa Complexului Energetic Hunedoara. Societatea energeticã a intrat în insolventã, la cererea creditorilor. Expert Insolventã SPRL se va ocupa de administrarea societãtii în timpul procedurii insolventei.
De altfel, nici bãncile comerciale nu pot sã retinã niciun leu din conturile Complexului Energetic Hunedoara, fãrã acordul prealabil al administratorului judiciar.
„ În temeiul art. 86 alin.1 din Legea 85/2014, Dispune tuturor bãncilor la care debitorul are deschise conturi sã nu dispunã de sume fãrã un ordin al administratorului judiciar, care va comunica de urgentã bãncilor instituirea acestei interdictii. În temeiul art. 74 din Legea 85/2014, Pune în vedere debitorului ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, sã depunã la dosarul cauzei actele si informatiile prevãzute la art. 67 alin. (1). Fixeazã termenul limitã pentru depunerea creantelor la 30.12.2019. Fixeazã termenul limitã pentru verificarea creantelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor la 20.01.2020. Contestatiile la tabel se pot depune în 7 zile de la publicare în Buletinul procedurilor de insolventã. Fixeazã termenul pentru afisarea tabelului definitiv al creantelor la 14.02.2020. Fixeazã data sedintei adunãrii creditorilor la data de 27.01.2020 ora 14,00 la sediul Tribunalului Hunedoara si convoacã creditorii debitorului. Fixeazã termenul limitã pentru întocmirea raportului prevãzut de art. 58 alin.1 lit.a la data de 4.12.2019. Fixeazã termenul limitã pentru întocmirea raportul privind cauzele si împrejurãrile care au dus la aparitia stãrii de insolventã a societãtii debitoare prevãzut de art. 58 alin.1 lit.b la data de 24.12.2019”, aratã decizia Tribunalului Hunedoara. În plus, în procedura insolventei, toate bunurile Complexului Energetic Hunedoara trebuie inventariate pânã în data de 13 ianuarie 2020. Un astfel de raport a mai fost întocmit la prima intrare în insolventã a Complexului Energetic Hunedoara. Atunci, lichidatorul judiciar  arãta ca una din cauzele principale care a  dus la declansarea insolventei a fost legatã de cheltuielile de naturã salarialã.
Expert Insolventã, lichidatorul Companiei Nationale a Huilei
Expert Insolventã este si lichidatorul Companiei Nationale a Huilei. Societatea are sediul în municipiul Deva. Firma de insolventã a fost numitã lichidator judiciar al Companiei Nationale a Huilei. CNH se aflã în procedurã de faliment.
Cosmin BACIU