Un an, 10.000 de tone de deseuri

Cât gunoi produc petrosãnenii într-un an de zile? 10.000 de tone este rãspunsul care vine de la administratia localã de la Petrosani. Într-un singur an de zile, la Petrosani au fost colectate 10.000 de tone de deseuri menajere. La acestea se adaugã si cele din demolãri.
“Gunoiul menajer se colecteazã lunar din statiunea montanã Parâng si zilnic de pe raza municipiului Petrosani. În cursul anului 2017, în municipiul Petrosani s-au colectat aproximativ 10.000 de tone de deseuri menajere si peste 800 tone deseuri din demolãri. Începând cu data de 30.06.2017 a fost încheiat un contract de prestãri servicii pentru bunã desfãsurare a activitãtilor de salubrizare, precolectare, colectare si transportul deseurilor municipale”, aratã statistica Primãriei municipiului Petrosani.
Totodatã au fost colectate si sute de kilograme de deseuri electrice si electronice.
“Colectarea deseurilor electrice, electronice si electrocasnice: în perioada de referintã a fost colectatã si predatã cantitatea de 435 kilograme deseuri: televizoare, monitoare, masini de spãlat, frigidere, boilere, aparate radio, calculatoare”, mai aratã raportul.  Gunoiul din Petrosani este colectat cu trei autocompactoare de 19 mc fiecare si douã autocompactoare de 12 si 14 mc. Deseurile din Petrosani sunt transportate si depozitate la Bârcea Mare.
Monika BACIU