Administratie

Trei noi grãdinite în Valea Jiului

Sase noi grãdinite vor fi construite în judetul Hunedoara. Ministerul Educatiei Nationale a scos la licitatie contractul lucrãri de executie Grãdinite cu program normal, cuprinse în Proiectul privind Reforma Educatiei Timpurii în România.
Potrivit documentatiei, cele sase grãdinite vor fi  realizate în Aninoasa, Vulcan, Lupeni; Geoagiu, Orãstie si Hãrãu. Astfel, trei  dintre grãdinite vor fi realizate în Valea Jiului. De altfel,  primarii celor trei localitãti au semnat în urmã cu circa o lunã de zile contractele de finantare.  Una din grãdinite va fi realizatã la Lupeni, în cartierul Viitorul. Pentru edili este un pas foarte important realizarea acestei  grãdinite.
“Pentru noi ca reprezentanti ai  administratiei locale este foarte important sã asigurãm conditii optime pentru  dezvoltarea copiilor. O dezvoltare armonioasã de la cele mai fragede vârste contribuie la modelarea caracterelor viitorilor adulti”, a declarat, la momentul semnãrii contractului,  Lucian Resmeritã,  primarul municipiului Lupeni. Si la Vulcan va fi realizatã o unitate  destinatã prescolarilor.
“Unul dintre cele mai frumoase proiecte sociale si educationale dedicat copiilor prescolari este cel de construire a noii Grãdinite nr.5. Odatã cu finalizarea acestui proiect, actuala grãdinitã arondatã scolii nr. 5, va fi dezafectatã. Iatã cã astãzi am ajuns în momentul avizãrii Studiului de Fezabilitate pentru acest proiect, de cãtre reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara”, a spus Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan, în urmã cu circa o lunã de zile.  Executantul va începe executia  grãdinitelor în baza ordinului de începere a lucrãrilor, pentru fiecare obiectiv în parte, în limita creditelor bugetare anuale aprobate, si semnarea de cãtre pãrti a Procesului Verbal de Predare si Primire a Amplasamentului.  Ordinul de începere al executiei lucrãrilor  este conditionat de aprobarea creditelor bugetare anuale. Sursele de finantare a grãdinitelor ce fac obiectul acestei licitatii sunt asigurate de Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin Acordul de  Împrumut nr.1573/2006 ratificat prin HG 1454/2007 încheiat între România prin Ministerul Economiei si Finantelor si BDCE.   În situatia în care Acordul de Împrumut nr.1573/2006 ratificat prin HG 1454/2007 încheiat între România prin Ministerul Economiei si Finantelor si BDCE, semnat la 12 iulie 2007 la Bucuresti, respectiv 26 iulie 2007 la Paris, îsi înceteazã valabilitatea, contractul nu mai  produce efecte. Lucrãrile nu vor mai fi executate în situatia în care unele obiective de investitii nu vor fi  executate din diverse motive, independente de vointa autoritãtii contractante. Aproape 7 milioane de lei este valoarea contractului scos la  licitatie de Ministerul Educatiei Nationale.
Monika BACIU