Termocentrala Mintia, vrutã de toatã lumea

“Suntem de acord cu preluarea Termocentralei Mintia de cãtre o autoritate publicã localã (Primãria Deva sau Consiliul Judetean Hunedoara) si cu înfiintarea “Complexului Energetic Valea Jiului” – au declarat cei prezenti la discutiile de astãzi de la Institutia Prefectului- Judetul Hunedoara, pe tema viitorului mineritului si al productiei de energie în judetul Hunedoara.
La solicitarea Prefectului judetului Hunedoara, Vasilicã Potecã, la întâlnire au participat lideri de sindicat, conducerea C.E.Hunedoara, reprezentantul administratorului judiciar dar si conducerea C.J.H. si administratorul public al Primãriei Deva, Adrian David.
Potrivit prezentãrii fãcutã de administratorul judiciar, divizarea va putea avea loc dupã înfiintarea, conform legii insolventei, a Comitetului creditor, stabilirea activelor viabile pentru ca acestea sã poatã fi date în platã si dupã întocmirea si aprobarea Planului de reorganizare.
Atât pentru Valea Jiului cât si pentru Mintia, specialistii au pregãtit o analizã si un punct de vedere, acestea urmând sã facã parte din  strategia comunã de divizare si reorganizare a Complexului Energetic Hunedoara.
La aceastã datã, C.E.H. se aflã în procedurã de insolventã iar Administratorul judiciar a precizat cã trebuie urmatã o serie de etape prevãzute de lege, pânã la prezentarea finalã a Planului de reorganizare.
Cel mai important lucru, a precizat Prefectul Judetului Hunedoara, Vasilicã Potecã, este ca în viitorul Plan de divizare si reorganizare a CEH sã se regãseascã un punct de vedere comun al tuturor celor implicati si, bineînteles, acesta sã fie în interesul hunedorenilor.
Cosmin BACIU