Terenurile CNH, devalorizate cu zeci de mii de lei

În decursul a doi ani de zile, terenurile detinute de Compania Nationalã a Huilei s-au devalorizat cu zeci de mii de lei. Compania Nationalã a Huilei a intrat în procedurã de faliment, iar lichidatorul  judiciar al societãtii încearcã sã valorifice o parte din terenurile companiei pentru a recupera din sumele restante. Astfel, va avea loc o licitatie prin care lichidatorul scoate la vânzare un teren de aproape 5000 de metri pãtrati contra sumei de 13.811 lei. Acelasi teren a fost evaluat în urmã cu doi ani la peste 34.000 de lei.
“Teren în suprafatã de 4.739 mp situat în Petrila, Strada Dealului, nr.14, Jud. Hunedoara înscris în CF nou 60850- CF vechi 3800  Petrila, top.53/2b/2, cad.C1, top.53/2b/2, cad.C2, top.53/2b/2, cad.C3, top.53/2b/2. Pretul de pornire a licitatiei este de 13.811 lei, exclusiv TVA.  Toti cei care pretind  vreun drept asupra bunului scos la vânzare sunt invitati sã anunte lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data  licitatiei”, aratã lichidatorul judiciar al CNH.
În anul 2016, lichidatorul judiciar a efectuat demersuri pentru identificarea bunurilor, obtinând de la BCPI Petrosani douã extrase de carte funciarã pentru imobilele din evidenta Primãriei Petrila. La acel moment, terenul a fost evaluat la suma de 34.527 lei.
Monika BACIU