Tabãrã nationalã de prim ajutor

Tabãra nationalã de prim ajutor, aflatã la cea de-a II-a editie a început ieri la Centrul de Agrement Cãprioara si se desfãsoarã timp de o sãptãmânã Tabãra face parte din Programul de tabere nationale si tematice finantate de Ministerul Tineretului si Sportului si se adreseazã elevilor care manifestã interes fatã de însusirea cunostintelor  de prim ajutor si este organizatã de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Hunedoara în parteneriat cu Institutia Prefectului Judetul Hunedoara si Crucea Rosie – Filiala Hunedoara, cu sprijinul Directiei de Sãnãtate Publicã a Judetului Hunedoara, Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã ”Iancu de Hunedoara” al Judetului Hunedoara si Serviciul de Ambulantã al Judetului Hunedoara. La deschidere au participat subprefectul judetului Hunedoara, Dorel Bretean, Széll Lõrincz, directorul executiv al Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Hunedoara, Dan Terteci – Presedintele Crucii Rosii – Filiala Hunedoara si directorul Crucii Rosii – Filiala Hunedoara, Ciorobea Elisabeta. În tabãrã participã 40 de elevi cu vârsta cuprinsã între 10 si  18 ani, din mai multe judete si 8 voluntari ai Crucii Rosii – Filiala Hunedoara, pentru care Ministerul Tineretului  si Sportului va suporta costul cazãrii, mesei, a serviciilor de instruire si animare si a materialelor consumabile. Centrul de Agrement Cãprioara are avantajul de a fi amplasat în  centrul judetului Hunedoara, în municipiul resedintã de judet si  dispune de o curte  generoasã, cu iarbã, unde se pot desfãsura exercitiile practice de prim ajutor.

Advertisements