Suspendate înainte de a începe / Unitãti de învãtãmânt, fãrã autorizatie cu nici douã zile înainte de primul clopotel

Cu câteva zile înainte de a suna primul clopotel care prevesteste începutul unui noub an scolar încã existã deficiente majore la unele unitãti de învãtãmânt. 8 la sutã dintre unitãtile scolare din judetul Hunedoara nu au autorizatie de functionare, majoritatea dintre acestea fiind în Valea Jiului. Reprezentantii Directiei de Sanatata Publicã Hunedoara, spun cã toate liceele si colegiile din judet au autorizatie de functionare, probleme existând doar la scoli generale si la grãdinite.

“Pânã la aceastã orã 92% dintre unitãtile scolare din judetul Hunedoara au autorizatie sanitarã de functionare, iar 8% nu au. Dintre cele care nu au autorizatie sanitarã de functionare sunt scoli generale, grãdinite. Liceele si colegiile toate au autorizatie sanitarã de functionare. Dintre scolile generale existã scoli generale atât în mediul  rural cât si în urban. Pentru cele din urban avem în special în Valea Jiului. În acest caz se afla scoala Generalã Câmpul lui Neag, scoala generalã cu clasele I-IV IG Duca din Petrosani , scoala generalã cu clasele I-VIII si grãdinitã PN (program normal-n.r.) din Lupeni, scoala generalã  2 Lupeni, scoala generalã cu clasele I-VIII si grãdinitã PN Uricani si scoala generalã cu clasele I-IV nr. 4 Jiet. Problemele care sunt la aceste scoli si pentru care nu au autorizatie sunt nerespectarea circuitelor functionale la cele care au si clsasa de prescolari. Trebuie sã existe circuit functional pentru scolari si prescolari”, a declarat directorul adjunct al Directiei de Sãnãtate Publicã Hunedoara, medicul Cecilia Birãu.

Existã si multe alte neconcordante pentru care scolile nu au primit autorizatii de functionare, deficiente însã care pot fi remediate.

„La unele unitãti spatiul pentru lapte si corn nu este corect amenajat. Sunt unele unitãti la care sursa de apã nu este corespunzãtoare. Aici avem scoala de la Câmpul lui Neag. Existã si scoli unde grupurile sanitare sunt neigienizate”, mai spune Cecilia Birãu.

Nici grãdinitele nu sunt pregãtite pentru a-i primi pe cei mici. Cele mai multe nereguli pentru care aceste unitãti nu vor primi autorizatie sanitarã de functionare constau în faptul cã sunt amplasate la parterul blocurilor.

„Pentru grãdinite la fel avem atât în mediul rural cât si în mediul urban. Pentru mediul urban în Valea Jiului problemele sunt în special la grãdinitele de la parterul blocurilor la care e clar cã nu se asigura circuitele functionale, sunt supra-aglomerate iar grupurile sanitare nu au cum sã corespundã pentru cã existã în ordinul Ministerului Sãnãtãtii un numãr minim pe care trebuie sã îl aibã unitãtile scolare  pentru a asigura conditiile iginico-sanitare corespunzãtoare în unitate”, a mai precizat directorul adjunct al DSP Huendoara.

În urmãtoarea perioadã, inspectorii Directiei de Sãnãtate Publicã Hunedoara vor mai efectua controale la aceste unitãti de învãtãmânt care nici pânã acum nu au fost autorizate.

„În aceastã perioadã se desfãsoarã un control al Compartimentului de Control în Sãnãtate Publicã care au prioritatea sã vadã aceste unitãti care nu au autorizatie sanitarã de functionare cât si cele care au dar au si program de conformare. Pentru început se vede dacã se asigura mãcar o curãtenie si se dau termene. Dacã se rezolvã problema din unitãtile pentru cã sunt unele unitãti, în special din mediul rural unde nu existã apã potabilã sau au soba metalicã si acestea pot fi înlocuite. Apa poate fi asiguratã print-un dozator. Sobele metalice se pot înlocui. Se dau termene si la recontrol se vor da si amenzi. Noi nu mergem pe amendã pentru cã considerãm cã acei sunt mai bine  folosesc pentru a se remedia problemele care se observã la fata locului. Dar la recontrol si termen împreunã cu conducerile dacã nu sunt remediate problemele atunci se vor lua si mãsura de tipul amenzilor”, a conchis Cecilia Birãu.

Valoarea amenzilor este cuprinsã între 1000 si 10.000 de lei în functie de deficientele identificate. Astfel, pânã luni multe unitãti scolare nu vor fi autorizate din punct de vedere sanitar. Pentru acest lucru, cei de la DSP au decis sã îi notifice pe directori de faptul cã li se va suspenda activitatea dacã nu remediazã mãcar o parte din nereguli.

Raul IRINOVICI