Supercom obtine majorarea tarifului pentru deseuri

Consilierii locali de la Petrosani au votat pentru majorarea tarifului de colectare si transport a deseurilor  municipale. De precizat este faptul cã petrosãnenii nu vor resimti cresterea.
“Concluzia acestei comisii este cã  majorarea tarifului este justificatã din punct de vedere legislativ, respectiv echilibrarea contractului se face prin modificarea nesubstantialã a  acestuia ca urmare a variatiei cantitãtilor”, se aratã în adresa ADI Gestionare Deseuri Hunedoara. Consiliul Local al municipiului Petrosani a avizat favorabil acest proiect.  Tariful pentru colectarea si transportul deseurilor municipale a crescut de la 88,82 lei/tonã fãrã TVA la 144,35 lei/tonã fãrã TVA. Petrosãnenii vor plãti tot 10 lei/ persoanã/ lunã.  Supercom a câstigat contractul de gestionare a deseurilor pe zona Vãii Jiului. Dupã ce au intrat, efectiv în teren, cei de la  operatorul de salubrizare au constatat cã deseurile colectate sunt mai mici decât cele preconizate în caietul de sarcini.
Cosmin BACIU

Advertisements