Studentii Universitãtii Petrosani pot beneficia de burse sociale

Studentii Universitãtii Petrosani pot beneficia de burse sociale. În perioada 26.02-09.03.2018 între orele 11-14 se pot depune la secretariatele facultãtilor dosarele pentru bursã socialã  si bursa de ajutor social ocazional.
“Studentii bugetati (fãrã taxã) care beneficiazã de bursã socialã/ocazionalã (care îndeplinesc conditiile de acordare conform art. 3 adicã au obtinut minim 15 credite aferente semestrului I al anului universitar curent si conditiile de acordare conform art. 9, din Regulamentul privind acordarea burselor în cadrul Universitãtii din Petrosani)  pot primi si  orice alt tip de bursã reglementat în Ordinul nr. 3392 din 27 februarie 2017”, aratã reprezentantii Universitãtii Petrosani. Beneficiarii burselor sociale sunt studentii bugetati cu vârsta mai micã de 35 de ani si sunt studentii orfani de unul sau ambii pãrinti, respectiv pentru care s-a dispus ca mãsurã de protectie plasamentul si care nu realizeazã venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale. Totodatã studentii bolnavi TBC, care se aflã în evidenta unitãtilor medicale, celor care suferã de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficientã renalã cronicã, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatitã cronicã, glaucom, miopie gravã, boli imunologice, boli rare, tulburãri din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibrozã chisticã, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SSDA, cei cu handicap locomotor, spondilitã anchilozantã sau reumatism articular si cu orice alte  boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare pot beneficia de astfel de burse.
Bursele sociale se acordã si studentilor a cãror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bazã minim net pe economie, adicã 1162 lei.
“Bursã pentru ajutor social ocazional pentru îmbrãcãminte si încãltãminte, care se poate acorda studentilor bugetati cu vârsta mai micã de 35 de ani, cu unul sau ambii pãrinti decedati, respectiv pentru care s-a dispus ca mãsurã de protectie plasamentul, studentilor defavorizati din punct de vedere socioeconomic, a cãror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursã, un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel national (1162 lei)”, mai aratã cei de la UPET.  Studentii Universitãtii Petrosani care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor sociale trebuie sã depunã o serie de documente.
Monika BACIU