STENOGRAMÃ. 50 de bani ar fi putut bãga urã între vecini

Locuri de parcarea prea putine – masini prea multe, trei masini ale aceluiasi proprietar – trei locuri de parcare, stationare chiar sub semnul care interzice acest lucru si multe alte nelãmuriri. Stenograma sedintei Consiliului Local în care s-a dezbãtut concesionarea locurilor de parcare aratã divergentele pe care le-a nãscut proiectul de hotãrâre.

De la concesionarea unui loc de parcare, douã sau trei sau concesionarea care rãmâne mostenire pânã la soferii care stationeazã ilegal chiar sub semnul de parcare, au fost câteva din argumentele si contraargumentele cu care au venit consilierii locali de la Petrosani în privinta proiectului de hotãrâre. Au fost ridicate si probleme care erau prezentate în regulamentul privind concesionarea locurilor de parcare.

D-na consilier NITÃ:
-Cred cã trebuia sã ne gândim cum creãm locuri de parcare. Lumea este nemultumitã si cã va trebui sã plãteascã o sumã pentru acest loc de parcare si cã nu sunt suficiente locuri de parcare, mai ales în zonele aglomerate ale orasului. Eu am sã votez împotrivã oricum si voi face si câteva amendamente. Dacã parcarea are 7 locuri si eu licitez pentru locul 2 si nu am câstigat, asta înseamnã cã eu am pierdut locul de parcare chiar dacã locurile 3 sau 4 puteam sã le câstig cu pretul pe care îl acordam?

 1. CONSILIER BICAN FLORIAN:
  -Asa este normal.

D-NA CONSILIER NITÃ:
-Cum sã fie normal. Dacã parcarea are 7 locuri ar fi normal primii 7 sã ia câte un loc de parcare. Dacã ne trezim cã vrem 3 persoane locul 2 si locul 7 doar o persoanã, atunci cel care câstigã locul 2 plãteste de exemplu 150 iar cel cu locul 7 doar 50 lei?

 1. CONSILIER CORNEA:
  -Nu poti desfãsura altfel procedura de licitatie. Se scoate la licitatie locul de parcare nu parcarea.

D-NA CONSILIER NITÃ:
-Tot în acest Regulament scrie cã se poate licita pentru un loc de parcare acolo unde ai domiciliu. Eu  mã refer la situatia din Aeroport cã o cunosc mai bine. Nu toate blocurile din Aeroport au parcare si atunci cum o sã se facã arondarea? Mai am o nedumerire. Dacã cel care câstigã licitatie si peste un anumit timp a decedat, ce se întâmplã cu locul de parcare?

 1. PRIMAR:
  -Contractul de concesiune rãmâne mostenire.

D-NA CONSILIER NITÃ:
-Nu este precizat aici nici un interval orar.

 1. PRIMAR:
  -Este 24 de ore din 24. Dacã punem un interval orar o sã avem probleme, pentru cã vor parcã si nu vor lua masina la ora stabilitã

D-NA CONSILIER NITÃ:
-Parcarea de la blocul meu este lângã scoala nr. 6 , vin pãrinti care îsi aduc copii la scoalã si parcheazã acolo. Dacã nu punem interval orar, parcarea rãmâne goalã iar acestia nu îsi pot parca acolo masinile.

 1. PRIMAR:
  -Existã si aceastã posibilitate dar asta ne-ar crea mai multe probleme.
 2. CONSILIER DRÃGOESCU:
  -Putem face acest lucru doar atunci când vom achizitiona aparate de taxat. Varianta aceasta este una pe care o foloseste  de exemplu Bucurestiul sau Clujul. Ei si- au fãcut fel de fel de dispozitive de a bloca rotile.

D-NA CONSILIER NITÃ:
-La Minerul de exemplu o sã se ocupe locurile cât ai clipi.

 1. PRIMAR:
  -Acelea nu trebuie neapãrat scoase la licitatie, doar cele din spatele blocului, acolo sunt institutii, este un proiect european.
 2. CONSILIER RUS:
  – Problema cu parcãrile nu este rezolvatã nicãieri în România. În Bucuresti parcarea se face în ordinea înscrierii, suma este fixã iar în urma solicitãrilor, din banii care se adunã se fac alte locuri de parcare. În momentul de fatã sunt persoane care au mai multe masini si aici apare inconvenientul, acestia vor putea licita pentru toate masinile care le detin si astfel pot ocupa toatã parcarea. Dupã pãrerea mea ar trebui sã stabilim o taxã, sã dãm locurile de parcare în ordinea înscrierii iar din banii astfel obtinuti sã creãm alte locuri de parcare.
 3. CONSILIER BARBU:
  -Sunt în mod evident mai putine locuri de parcare decât masini. Ce se întâmplã cu cei care au garaje, liciteazã si ei?

DL PRIMAR:
-Tocmai de aceea este nevoie de sedinta de consiliu pentru a putea discuta. Orice proiect de hotãrâre are si puncte bune si puncte rele. Eu vreau sã spun cã în programul nostru de amenajare de parcãri, de vreo 7 ani, facem în fiecare an parcãri. Sunt 11 mii si ceva de masini în Petrosani, fãrã autoutilitare si pentru a face parcãri pentru toate masinile ne trebuiesc bani, pentru a amenaja parcãri subterane sau supraetajate. Totodatã vreau sã spun cã aceste masini sunt în Petrosani si ele vor rãmâne tot aici doar cã cei care vor sã aibã siguranta cã nu le ia nimeni locul sã plãteascã o taxã anualã. Din banii care se strâng la buget vom putea face alte locuri de parcare. Noi oricum suntem campioni la crearea locurilor de parcare în Valea Jiului. Încet, încet, facem un pas vedem ce se întâmplã. Si la Vulcan sau Deva existã concesiune pentru locurile de parcare. La Bucuresti problema este un pic diferitã deoarece acolo existã asociatiile de proprietari, foarte bine puse la punct, care gestioneazã aceste relatie între proprietarul de masini si primãrie. La noi nu este posibil asa ceva si din acest motiv am ales licitatie publicã deschisã, care este cea mai legalã variantã posibilã

 1. VISAN:
  -As dori sã rãspund d-nei consilier Nitã cã numãrul locurilor de parcare acum la Petrosani este în jur de 3000. Asa cum scrie si în Regulament o sã fie douã comisii: comisia de inventariere din partea DADPP-ului si comisia de licitatie din partea SUAT-ului. Licitatia pentru aceste locuri de parcare se va face pentru fiecare zonã în parte, nu se va face toatã odatã la nivelului orasului. Se va da un anunt cu perioada  si parcarea cu un anumit numãr de locuri care se va licita.

D-NA CONSILIER BURDUF:
-Existã cabinete medicale la parterul blocurilor. Acestea vor trebui sã liciteze si ele pentru locuri de parcare? Deoarece sunt bolnavi cu handicap care sunt adusi cu masinile la medic iar dacã locurile de parcare sunt concesionate de cãtre proprietarii blocurilor, unde vor parcã  cei care aduc bolnavii?

 1. CONSILIER DRÃGOESCU:
  -Sunt soferi care stationeazã chiar în fata semnului cu ,,stationarea interzisã” si pun masina pe avarii. Civilizat nu înseamnã sã am loc de parcare la magazinul ,, x” ca eu sã fiu cât mai aproape pentru a-mi face cumpãrãturile. În spatele blocului unde este Piata Agroalimentarã este plin de masini iar parcarea pietii  este goalã pentru cã se zgârcesc sã dea 1 leu. Asta înseamnã lumea civilizatã, pentru orice lucru care îl folosesti trebuie sã plãtesti.
 2. CONSILIER CORNEA:
  -Eu nu înteleg din acest Regulament cã dacã nu stai în raza acelei parcãri nu poti participa la licitatie.În proiectul de hotãrâre  se face referire la art. 3,6,7 si 8 la parcarea de resedintã, dar dacã vorbesti de parcarea de resedintã fãcând distinctie fatã de parcarea publicã nu instituind o interdictie a celor care nu locuiesc în parcarea de resedintã scoasã la licitatie. Eu asta am înteles dar dacã s-a dorit altceva atunci trebuie prins în mod expres cã nu pot participa la licitatie decât cei care stau în raza de 30 m fatã de acea parcare.
 3. CONSILIER VLADSILAV:
  -S-au  inventariat locurile de parcare?
 4. PRIMAR:
  -Ca procedurã, noi vom scoate la licitatie locurile de parcare în urma cererilor depuse de cãtre solicitanti.
 5. CONSILIER VLADISLAV:
  -Care ar fi beneficiul primãriei în urma licitatiilor?
 6. PRIMAR:
  -Banii care se vor strânge si cu care putem amenaja alte parcãri.
 7. CONSILIER BUTULESCU:
  -Dacã cineva dintr-un bloc  stã mai departe de o parcare, nu ar trebui sã-i restrictionãm dreptul la licitatie. O altã treabã care mã nelinisteste este cã dacã o persoanã are mai multe masini si vorbeati de un lucru care va interveni si la noi, ca cei care au mai multe masini sã plãteascã impozite mai mari pentru a descuraja aceastã stare de fapt care încurcã si pe noi si pe altii. Si atunci n-ar trebui ca o persoanã care liciteazã pentru mai multe locuri de parcare sã plãteascã mai mult pentru ele? O persoanã cu mai multe masini poate lua toatã parcarea  cã are bani si alta care are doar o masinã nu are nici un loc de parcare.
 8. CONSILIER VLADISLAV:
  -Dl. Butulescu nu putem limita pentru cã se plãtesc taxe si impozite pe câte masini ai.
 9. CONSILIER RUS:
  – O sã ajungem sã avem în urma licitatiilor ca un loc de parcare sã fie de 1000 lei si pe altul probabil de 50 lei. La fel ca în Piata Centralã, sunt spatii închiriate cu câteva mii de euro si spatii cu câtiva zeci de lei. Pãrerea mea este sã inventariem mai întâi necesitãtile, cei care doresc parcare cu platã iar licitatiile sã se facã în pachete, nu pe persoanã.
 10. PRIMAR:
  -Din contactul pe care îl avem zilnic cu oamenii rezultã faptul cã ar trebui sã scoatem la licitatie aceste locuri de parcare. Repet, nu vom scoate la licitatie din propria initiativã ci doar acolo unde se doreste.

D-NA CONSILIER NITÃ:
-Sustin în continuare sã fie totusi un interval orar si ar mai trebui scris în Regulament ca Politia localã sã se ocupe de cei care ocupã locurile de parcare abuziv.

 1. VISAN:
  -Este trecut în Regulament la Contraventii la art.26 si art.27.
 2. CONSILIER CORNEA:
  – Nu cred cã vom avea redevente de 1000 lei pe an deoarece licitatia este cu strigare si cine considerã cã nu poate sustine o sumã  mai mare se va opri. Iar în legãturã cu ce a spus d-na Nitã, dacã ne gândim la un moment dat sã ridicãm masinile puse pe locurile celor care au concesiune  va trebui sã facem un proiect de hotãrâre separat.
 3. PRIMAR:
  -Ne-am gândit si noi la acest aspect dar vom face lucrurile pas cu pas. Prima datã am fãcut acest proiect, ne-am gândit si la un proiect în care sã punem si o taxã si sã angajãm o  firmã care sã ridice masinile parcate ilegal.

D-NA CONSILIER NITÃ:
-Este posibil cã dacã ai doar o masinã sã câstigi 3 locuri de parcare la licitatie de exemplu?

 1. PRIMAR:
  -Scrie în Regulament, cã trebuie sã participi cu un certificat de înmatriculare  pentru un singur loc de parcare.

D-NA CONSILIER MUNTEAN:
-Sã stiti cã si pe mine m-au întrebat foarte multi pãrinti când scoatem locurile de parcare la licitatie, care este Regulamentul si nu stiu ce sã le mai spun. Oamenii îsi doresc foarte mult acest lucru si oricum vor fi persoane care nu vor prinde un loc de parcare.

 1. CONSILIER LUPU:
  -Vreau sã spun cã oamenii nu vor participa la toate aceste locuri de parcare. În fata INSEMEX-ului este o parcare privatã, singura de la acele blocuri, li s-au cerut oamenilor 400 lei pe an dar nici unul nu s-a înscris. Domnul primar a spus bine, asteptãm la sediul primãriei solicitãrile oamenilor, existã o comisie care analizeazã cererile iar problemele care vor apãrea le vom analiza pe parcurs. Nu trebuie sã dezbatem acum cã o persoanã are sapte masini sau cã stã în Aeroport.
 2. CONSILIER BUTULESCU:
  -Eu cred cã tot licitatia este cel mai bun lucru pentru cã asa cum spuneti cã lumea nu vrea, nu va veni la licitatie sau se vor licita din sapte locuri doar patru si trei rãmân libere. Dacã cumva spuneti cã efectul financiar este derizoriu, nu este adevãrat. Este în primul rând o tentativã de a civiliza si de aduce niste servicii la un standard european. Trebuie sã se simplifice pe cât posibil procedura cel putin din punct de vedere al documentelor si vom vedea cum vor merge lucrurile. Suma nu este neglijabilã, s-a pus 50 lei care este o sumã de pornire si se va ajunge la sume mult mai mari în zonele mai importante. Se strâng niste bani la buget  care sunt necesari.

În cele din urmã proiectul de hotãrâre a fost respins de consilierii locali, prin abtinerea a 10 consilieri locali. Cei care s-au abtinut sunt consilierii Mihai Barbu, Florian Bican, Margareta Burduf, Iulian  Codreanu, Lavinia Grigoriu, Florin Nicolae, Dorina Nitã, Costel Postolache, Ioan Rus si Milu Vladislav.

Monika BACIU