Spor ca sã tacã din gurã

O parte dintre angajatii Complexului Energetic Hunedoara si cei ai Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului au primit bani pentru a tãcea din gurã. În decursul anului 2016, la ambele societãti au fost acordate sporuri de confidentialitate.

Sporuri de 86 milioane la CEH

De-a lungul timpului, la Complexul Energetic Hunedoara s-au acordat diferite sporuri. De precizat este faptul cã numãrul acestora a scãzut dupã denuntarea la începutul anului 2016 a contractului colectiv de muncã. Sporul de confidentialitate acordat la nivelul Complexului Energetic Hunedoara a fost de 19.000 de lei.  “În contractul colectiv de muncã sunt cuprinse urmãtoarele sporuri si indemnizatii care se ridicã la suma de 86.141 mii lei si reprezintã 25,54% din cheltuielile cu personalul: spor pentru vechimea în muncã – 26.625 mii lei, spor pentru fidelitate – 9.811 mii lei, spor de periculozitate – 26.426 mii lei, spor de front – 5.711 mii lei, spor de sef de echipã, brigadã, schimb, etc – 1.274 mii lei, spor pentru radiatii – 13 mii lei, spor pentru conditii nocive si periculoase – 476 mii lei, spor pentru mobilitate – 26 mii lei, spor pentru confidentialitate – 19 mii lei, spor pentru conditii deosebite – 1.462 mii lei, spor pentru lucru în timpul noptii – 4.889 mii lei, spor pentru lucru în zilele de sâmbãtã, duminicã – 4.460 mii lei”, aratã raportul administratorilor CEH.  Potrivit aceluiasi raport, în CCM-ul de la CEH sunt cuprinse si bonificatii care se ridicã la suma de 4.070 mii lei si reprezintã 1,27%  din cheltuielile cu  personalul.

“Primã jubiliarã – 215 mii lei, adaos de ziua salariatului – 1.420 mii lei, adaos pentru pensionare la limita de vârstã sau la cerere – 2.435 mii lei”, mai aratã raportul.  Tot la capitolul cheltuieli cu personalul au fost incluse si bonusurile în sumã de 13.358 mii lei care reprezintã 4,16% din cheltuielile cu munca vie si acestea cuprind cheltuieli sociale prevãzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare – 593 mii lei, tichete de masã în sumã de 2.369 mii lei, alte cheltuieli conform CCM în sumã de 10.396 mii lei, din care cotã energie electricã în sumã de 4.112 mii lei si cotã energie termicã în sumã de 2.264 mii lei „acordate în lunile ianuarie – aprilie, ajutor pentru încãlzire acordat pentru lunile noiembrie – decembrie 4.016 mii lei, ajutoare pentru  accidente de muncã în sumã de 4 mii lei„.  “În cheltuielile cu  personalul este inclusã si suma de 10.390 mii lei reprezentând cheltuieli cu plãtile compensatorii aferente disponibilizãrilor de personal pentru un numãr  de 661 salariati”, mai aratã raportul.

Confidentialitate de 21 mii lei la SNIM

Si la Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului au fost acordate diferite sporuri. Aici bonusul de confidentialitate a fost de 21.344 lei. La SNIM, sporul de confidentialitate este inclus în salariul de bazã. Tot în salariul de bazã sunt incluse, la SNIM, si urmãtoarele sporuri: spor de lucru în timpul noptii, spor de muncã suplimentarã 100%, spor de muncã suplimentarã 15%, spor periculozitate, spor vechime, concedii de odihnã, salvare minierã, spor lucru permanent front, spor de conducere, spor conditii nocive, platã cu orã, spor conditii deosebite, spor confidentialitate, delegatii, obligatii, concediu medical plãtit de unitate, spor titlu doctor, evenimente deosebite. Si la SNIM s-au acordat diverse bonusuri.

Atât CEH cât si SNIM lucreazã cu informatii care sunt clasificate. Acestea tin de zãcãminte, dar alte elemente de sigurantã nationalã.

Monika BACIU

2 comentarii la „Spor ca sã tacã din gurã

  • 28 iunie 2017 la 07:35
    Permalink

    Vorbeste lmea ca in companie se dau mariri salariale pentru a satisface clientela politica si lipitorii de afise . Sa ne spuna directorul general pe ce criterii si care sunt meritele celor care primesc mariri salariale? E plin in companie de ingineri specialisti, principali si asa mai departe care ard gazul prin birouri si incaseaza salarii grase iar prostii trag la saiba in subteran si nu au cu ce lucra. PSDeii nu se mai satura de bani.

  • 28 iunie 2017 la 13:08
    Permalink

    Valea Jiului voteaza PSD, deci de ce va plangeti? Va asteptati de la ei sa imparta cu aceeasi masura la toti? Domnia si prostia se platesc …

Comentariile sunt închise.