Social

Spitalele hunedorene nu pierd din numărul de paturi

M inisterul Sănătății a lansat în transparență decizională planul național de paturi din spitale Potrivit documentului, în viitor se are în vedere raționalizare rețelei spitalicești.

”Raţionalizarea reţelei spitaliceşti, a cărei componentă este şi Planul Naţional de Paturi, are drept scop reducerea ponderii serviciilor de asistenţă medicală spitalicească corelată cu dezvoltarea spitalizării de zi și segmentelor de asistenţă medicală primară și asistență ambulatorie de specialitate care permit o gamă largă de rezolvări terapeutice caracterizate de aceeaşi eficacitate dar mult mai eficiente din punct de vedere al raportului cost-beneficiu.
Planul național de paturi va trebui să țină cont de toate aceste aspecte, în sensul creșterii eficienței și calității serviciilor medicale și al asigurării accesului echitabil al populației la serviciile medicale.
Având în vedere atât contextul epidemiologic internațional și național, cât și faptul că proiectele spitalelor regionale se estimează a fi finalizate după anul 2025, se propune menținerea numărului actual de 119.579 paturi la nivel național pentru perioada 2023-2025”, arată documentul.
Monika BACIU