Softurile pentru recalcularea pensiilor, încã nu sunt functionale

În secolul vitezei, softurile care ar trebui sã recalculeze pensiile fostilor mineri nu sunt încã functionale. Mii de persoane asteaptã încã din toamnã anul trecut sã le fie recalculate veniturile.

Au trecut mai bine de sase luni si oamenii încã nu au primit niciun leu în plus. Asta în conditiile în care softurile nu sunt actualizate nici mãcar acum. “În ceea ce priveste Legea nr. 155/2016, noua modalitate de calcul se aplicã si persoanelor care s-au pensionat în perioada cuprinsã între 1 ianuarie 2011 si data intrãrii în vigoare a acestor legi. În cazul recalculãrii de pensii, se disting însã douã situatii: pensii stabilite în sistemul de programare Oracle, începând cu 2013, pentru care aplicatia informaticã este functionalã, si pensii stabilite în sistemul de programare FoxPro, în intervalul 2011-2013, pentru care este necesarã migrarea datelor în sistemul Oracle. Aceasta este o activitate complexã care implicã mai multe etape: identificarea situatiilor particulare, elaborarea, testarea unor noi versiuni ale aplicatiei pentru recalculare. În ceea ce priveste Legea nr. 192/2015, potrivit dispozitiilor legale, noua modalitate de calcul se aplicã persoanelor care s-au pensionat anterior datei de  1 ianuarie 2011 si care au lucrat în locurile de muncã si în conditiile precizate de lege. În cazul acestor recalculãri, pensiile sunt fãcute…”, aratã reprezentantii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. “Reglementãrile noi aduse atât de Legea nr. 192/2015, cât si de Legea nr. 155/2016 reprezintã o modificare majorã fatã de dispozitiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în vigoare la data stabilirii drepturilor persoanelor cãrora li se adreseazã. Din acest motiv, în faza de analizã efectuatã în vederea proiectãrii si dezvoltãrii modulelor aferente celor douã legi, s-au identificat douã situatii care au fost abordate distinct.În ceea ce priveste înscrierile noi în pensii, în baza Legii nr. 155/2016, modulul informatic este functional, începând cu 31.09.2016, pentru aceastã categorie de beneficiari fiind deja emise decizii de pensionare”, mai aratã oficialii ministerului de resort.

Monika BACIU

8 comentarii la „Softurile pentru recalcularea pensiilor, încã nu sunt functionale

 • 23 martie 2017 la 19:54
  Permalink

  da am lucrat 20 ani grupa 1 mina paroseni , si am primit spor 6 luni la an , si am facut 30 de ani lucrati asa scrie in decizia de pensionare .in problema punctajului sa luat venitul pe cei 20 de ani lucrati si sa impartit la 20 de ani ca acesta este stagiu de cotizare subteran grupa 1 ,,, pe cei 10 ani care sa adaugat ca spor nu sa adaugat nici un venit si nici punctaj nu am ,,in legea pensie din 1977, la fiecare an lucrat peste stagiu de cotizare primeai 1 la suta , si la 10 ani lucrati in plus primeam 10 la suta , acuma pe timpul democratie primesc cariciu ,,,

 • 23 martie 2017 la 22:49
  Permalink

  Si la recalculare functioneaza PCR.

 • 24 martie 2017 la 06:13
  Permalink

  SI CIND VOR FI FUNCTIONALE?EU AM IESIT LA PENSIE IN 2011 PINA LA CRACIN SPER SA SE SOLUTIONEZE SI RECALCULAREA MEA.

 • 24 martie 2017 la 07:33
  Permalink

  daca intarzii cu rata la banca ti se impune penalitati…dar daca nu se aplica o lege de ce nu se da si dobanda la suma restanta ??,daca ar fi sa se dea dobanda atunci sa vedeti ce repede se poate calcula totul

 • 24 martie 2017 la 09:02
  Permalink

  Curios si revoltator !!!! La pensiile speciale,nu a trebuit nici un soft !!!! si nu sunt putine ,dar asta e Romania !!O tara speciala,din care scapa cine mai poate !! Am ajuns sa-mi fie rusine ca sunt roman…..

 • 24 martie 2017 la 19:52
  Permalink

  Daca puneau 2 persoane sa recalculeze manual dosarele in 6 luni nu aveau ce face….

 • 24 martie 2017 la 19:52
  Permalink

  Daca puneau 2 persoane sa recalculeze manual dosarele in 6 luni nu aveau ce face….

 • 27 martie 2017 la 09:25
  Permalink

  MINCIUNIIII!!!!!—-CITITI RASPUNSUL CNPP LA O PETITIE…..IN SPECIAL ULTIMA PROPOZITIE!

  — On Monday, March 13, 2017 4:14 PM, Petitii Sesizari wrote:

  Stimate domnule
  Ca urmare a peti?iei electronice adresat? Ministerului Muncii ?i Solidarit??ii Sociale, înregistrat? cu nr.7442/RG/06.03.2017, transmis? Casei Na?ionale de Pensii Publice, înregistrat? cu nr.P2165/08.03.2017, v? comunic?m urm?toarele:
  Reglement?rile noi, aduse de Legea nr. 155/2016, reprezint? o modificare major? fa?? de dispozi?iile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în vigoare la data stabilirii drepturilor persoanelor c?rora li se adreseaz?. Din acest motiv, în faza de analiz? efectuat? în vederea proiect?rii ?i dezvolt?rii modulelor aferente acestei legi s-au identificat dou? situa?ii care au fost abordate distinct.
  Astfel, în ceea ce prive?te înscrierile noi la pensie în baza Legii nr.155/2016, modulul informatic este func?ional începând cu data de 30.09.2016, pentru aceast? categorie de beneficiari fiind deja emise decizii de pensionare.
  Tot în ceea ce prive?te beneficiarii Legii nr.155/2016, potrivit dispozi?iilor legale, noua modalitate de calcul se aplic? ?i persoanelor care s-au pensionat în perioada cuprins? între 1 ianuarie 2011 ?i data intr?rii în vigoare a acestor legi ?i care au lucrat în locurile de munc? ?i în condi?iile precizate de lege.

  În cazul acestor recalcul?ri de pensii se disting, îns?, dou? situa?ii:

  ü Pensii stabilite în sistemul de programare ORACLE, începând cu anul 2014, pentru care aplica?ia informatic? este func?ional?;
  ü Pensii stabilite în sistemul de programare FoxPro, în intervalul 2011 – 2013, pentru care este necesar? migrarea datelor în sistemul ORACLE. Aceasta este o activitate complex? care a implicat mai multe etape: identificarea tuturor situa?iilor particulare (perioade de venit în completare, ?omaj, indemniza?ii pentru incapacitate temporar? de munc?), elaborarea/testarea unei noi versiuni a aplica?iei pentru recalculare. Pentru aceast? din urm? situa?ie, la acest moment, aplica?ia informatic? este în produc?ie la nivelul jude?ului Hunedoara ?i în testare la nivelul jude?ului Gorj, ea fiind îns? instalat? la nivelul tuturor caselor teritoriale de pensii va fi trecut? în produc?ie în mod e?alonat pentru a preveni apari?ia unor eventuale probleme tehnice în procesul de migrare a datelor din FoxPro în Oracle.

  Pentru a concluziona, trebuie precizat c? este vorba despre necesitatea obiectiv? de dezvoltare a unor module informatice care au la baz? o activitate laborioas? de analiz? ?i programare integrând cerin?ele tehnice a dou? platforme total diferite, Visual FoxPro ?i Oracle.
  Totodat?, trebuie subliniat c? indiferent de data emiterii deciziei, drepturile de pensie restante, cuvenite în urma recalcul?rii, vor fi achitate retroactiv.
  La acest moment, programul este func?ional ?i este in exploatarea caselor teritoriale de pensii.

  Cu considera?ie,

Comentariile sunt închise.