SNIM trebuie sã depunã decontul pentru a beneficia de ajutorul de stat

Ajutorul de stat pentru Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului a fost publicat în Monitorul Oficial. Pentru a intra în posesia banilor, cei de la SNIM trebuie sã depunã decontul aferent primelor luni ale acestui an.

“Trebuie sã depunem decontul la Minister pentru a putea trage banii aferenti primelor luni ale anului 2017”, au spus reprezentanti ai SNIMVJ.  Proiectul prevede peste 44 de milioane de lei ca subventie pentru huila energeticã si 39 de milioane pentru cheltuielile exceptionale. “Se aprobã acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2017, potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive. Ajutorul de stat în sumã totalã de 84.554 mii lei pentru anul 2017, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, se acordã potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final si Deciziei Comisiei Europene nr. C (2015) 8066/final, modificatã prin adresa Comisiei Europene nr.COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 din 20.12.2016, astfel: pentru produsul huilã energeticã livrat de unitãtile intrate în proces de închidere definitivã, ajutorul de stat, în sumã de 44.646 mii lei, se va acorda sub forma unui grant direct, pentru o cantitate maximã livratã de 236.000 tone si o putere calorificã minimã de 3.462 kcal/kg, ajutorul de stat per Gcal fiind de 54,64 lei. Pentru unitãtile intrate în proces de închidere definitivã se acordã ajutor de stat pentru suportarea de cheltuieli exceptionale în sumã de 39.908 mii lei, cheltuieli care nu sunt legate de productia curentã”, aratã proiectul de act normativ.

Obiectivul ajutorului îl constituie facilitarea închiderii unitãtilor de productie Paroseni si Uricani. Pentru fiecare dintre aceste unitãti de productie care urmeazã sã fie închise, au fost întocmite planuri pentru încetarea activitãtii care contin datele exacte la care va înceta activitatea de exploatare. Ministerul Energiei monitorizeazã nivelul de acordare al ajutorului de stat, astfel încât pretul cãrbunelui livrat de unitãtile producãtoare de cãrbune care beneficiazã de ajutor sã nu fie mai mic decât preturile cãrbunelui de o calitate similarã provenit din terte state.

Monika BACIU