SJU Deva: Clãdirile degradate vor fi demolate. În locul lor, Radioterapia si spatii verzi

Consiliul Judetean Hunedoara a început demersurile  pentru extinderea serviciilor  medicale la Spitalul Judetean de Urgentã din Deva prin înfiintarea unitãtii de radioterapie.  Astfel, în sedinta ordinarã de vineri, 26 iulie 2019, va fi supus dezbaterii si votului proiectul de hotãrâre privind aprobarea Notei conceptuale si Temei de proiectare pentru demolarea unui numãr de 6 clãdiri din incinta SJU Deva.
Proiectul vizeazã clãdiri care se aflã într-o stare avansatã de uzurã si nu mai sunt utilizabile dupã cum urmeazã: clãdire de birouri (285 mp), spãlãtorie (250 mp), magazie materiale (133 mp), magazie – atelier (291 mp), magazie centralã (315 mp) si clãdirea „Oftalmologie” ORL (614 mp).
„Patru dintre aceste clãdiri trebuie demolate în regim de urgentã, eliberarea amplasamentului fiind necesarã pentru construirea clãdirii care va gãzdui unitatea de radioterapie, investitia fiind asumatã de Consiliul Judetean Hunedoara în colaborare cu Ministerul Sãnãtãtii. În a doua etapã vor fi demolate magazia centralã si clãdirea în care a functionat sectia de Oftalmologie, în locul lor urmând sã fie amenajate spatii verzi, conform prevederilor legale în vigoare”, a declarat  Delia Bãda, managerul SJU Deva.
„Unitatea de radioterapie este deosebit de binevenitã pentru ceea ce înseamnã tratamentul pacientilor care au nevoie de acest tratament. Ministerul Sãnãtãtii va oferi echipamentele necesare acestei activitãti medicale. Aceste investitii atestã preocuparea noastrã constantã pentru îmbunãtãtirea continuã a serviciilor care vizeazã sãnãtatea populatiei”, a declarat Mircea Flaviu Bobora, presedintele Consiliului Judetean Hunedoara.
Valoarea estimatã a costurilor de demolare a celor 6 imobile se ridicã la 1,8 milioane de lei. Reamintim cã, CJ Hunedoara a  adoptat, în sedinta din data de 28 iunie 2019, o hotãrâre privind aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare  pentru obiectivul de investitii „Construire clãdire pentru radioterapie”. Valoarea estimatã a investitiei este de 7,1 milioane de lei, suma fiind asiguratã din bugetul administratiei judetene.

Advertisements