Serviciul de salubrizare din Petrila ar putea fi externalizat

Autoritãtile locale de la Petrila au în vedere externalizarea serviciului de salubrizare. Petrila este una din putinele localitãti ale Vãii Jiului unde salubrizarea era realizatã cu ajutorul societãtii de gospodãrire din subordinea Consiliului Local.
Obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, constã  în dreptul si obligatia de a presta activitãtile „Mãturatul, spãlatul, stropirea si întretinerea cãilor publice” si “Colectarea si transportul deseurilor generate de activitãti de reamenajare si reabilitare interioarã si/sau exterioarã a acestora, si a deseurilor vegetale, provenite de la casnici (persoane fizice si  asociatii de proprietari, locuitori ai orasului), de la agentii economici care îsi desfãsoarã  activitatea pe raza orasului Petrila si  institutii publice cu sedii sau filiale în Petrila”.
“Operatorul serviciului de salubrizare care presteazã activitatea de mãturat, spãlat, stropit si întretinerea cãilor publice va asigura: respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protectia muncii, gospodãrirea apelor, protectia mediului, urmãrirea comportãrii în timp a constructiilor, prevenirea si  combaterea incendiilor; exploatarea, întretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor cu personal autorizat în functie de complexitatea instalatiei si specificul locului de muncã. (…)Operatorul are permisiunea de a desfãsura activitãtile de mãturat, spãlat, stropit si întretinere a cãilor  publice, în conditiile legii, în aria U.A.T. orasul Petrila. (…)Prestarea activitãtii de colectare si transport deseuri stradale se executa cu mijloace de colectare si transport adecvate. Operatorul are obligatia asigurãrii dotãrilor minime cu mijloace de colectare si transport”, aratã  documentatia.
Operatorul care asigura transportul deseurilor stradale are urmãtoarele obligatii: sã detinã toate  documentele necesare de însotire a deseurilor transportate; sã nu abandoneze deseuri pe traseu si sa le ridice in totalitate pe cele  rezultate din operatiile de maturat, curãtatul rigolelor si întretinerea curãteniei; sã foloseascã traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sãnãtatea populatiei si a mediului.  Durata prezentului contract este de 4 ani, începând de la data semnãrii acestuia de cãtre ambele pãrti. Nivelul redeventei  pentru delegarea serviciului de salubrizare al orasului Petrila este de 1.542 lei/an.
Cosmin BACIU