Şedinţele Consiliului Judeţean Hunedoara, în sistem videoconferinţă

Sedinţele Consiliului Judeţean Hunedoara se vor putea desfăşura în sistem videoconferinţă. Acest lucru este posibil şi din punct de vedere legal după ce, în şedinţa de marţi, CJ Hunedoara a completat Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 246/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare.
Potrivit articolului 50 al Anexei la decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pe durata stării de urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.
Având în vedere contextul actual, conducerea CJ Hunedoara a decis că prezenţa şi participarea consilierilor judeţeni la şedinţe poate fi constatată şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, motiv pentru care s-a introdus articolul 20^1 care la alinatul (1) are următorul conţinut:
„În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism şi alte situaţii similare, şedinţele comisiilor de specialitate şi ale consiliului judeţean se pot desfăşura prin mijloace electronice, platformă on-line conform prevederilor prezentului articol”.
Astfel, sunt introduse reglementări privind constatarea prezenţei şi votului consilierilor judeţenei prin intermediul platformei on-line. De asemenea, în spiritul respectării legii şi al transparenţei, la şedinţele consiliului judeţean pot participa şi cetăţenii în următoarele condiţii: prin înscrierea acestora pe platforma on-line de videoconferinţă, pe baza unui formular completat on-line care va fi disponibil pe site-ul www.cjhunedoara.ro, înainte cu minimum 4 ore de ora stabilită pentru şedinţele ordinare, cu minimul 2 ore înaintea şedinţei extraordinare şi minimum o oră înaintea şedinţei extraordinare convocată de îndată. Cetăţenii vor primi un link prin e-mail prin care se vor putea conecta la şedinţă şi lua cuvântul. Prima şedinţă în sistem videoconferinţă va avea loc pe data de 6 aprilie 2020.
Biroul de presă

Advertisements