ActualitateAdministratie

Ședință ordinară la Consiliul Județean Hunedoara

          A N U N Ț

              În temeiul prevederilor art.8 alin.1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică faptul că Consiliul Județean Hunedoara, este convocat în ședință ordinară, care se va desfășura în data de 31 august 2023, orele 13,00, în sala de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr.28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectuluiInvestiții în sistemele Informatice și în Infrastructura digitală a Spitalului Județean de Urgență Deva”, a valorii totale, a cheltuielilor aferente proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T.Județul Hunedoara și Spitalul Județean de Urgență Deva în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul PNRR Pilonul II: Transformare Digitală, Componenta: 7 – Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, Cod apel: MS-733 aferent I3.3.;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectuluiInvestiții în sistemele informatice și în Infrastructura digitală a unităților sanitare publice, la nivelul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad”, a valorii totale, a cheltuielilor aferente proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat  între U.A.T.Județul Hunedoara și Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul PNRR, Pilonul II: Transformare Digitală, Componenta: 7 – Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, Cod apel: MS-733 aferent I3.3.;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectuluiInvestiții în sistemele informatice și în Infrastructura digitală a unităților sanitare publice, la nivelul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu”, a valorii totale, a cheltuielilor aferente proiectului și a Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Județul Hunedoara și Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul PNRR, Pilonul II: Transformare Digitală, Componenta: 7 – Transformare digitală, Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, Cod apel: MS-733 aferent I3.3;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară în administrarea Consiliului Județean Hunedoara a sectorului de drum comunal DC 64 de la km 0+000 la km 3+100 aparținând proprietății publice a Comunei Pui, în vederea realizării unor lucrări de reabilitare și modernizare;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici (actualizare) pentru obiectivul de investițiiConservarea, restaurarea și punerea în valoare a Sitului Arheologic Sarmizegetusa Regia – DRUMUL PAVAT din cadrul sitului arheologic, punct Dealul Grădiștii”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

7. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare – primire al investiției Refacere infrastructură calamități – Susținere magistrală piloni din zona Firizoni și zona Sucionilor”;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole, precum și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști, pentru anul 2023;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  pentru   finanțarea  din fonduri publice a programelor sportive, inițiate de către structurile sportive de drept public;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului de Artă Deva;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

12. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii cu titlu gratuit a unui sector din drumul forestier „Axial Dobra” și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor–Romsilva în domeniul public  al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii documentațiilor de actualizare a informațiilor cadastrale pentru tronsonul de la km 0+00 la km 15+982 din drumul județean DJ687A: Hășdat – Hațeg și însușirea unor terenuri în domeniul public al Județului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

15. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului 55280/18419/2023 de predare-primire a construcțiilor situate pe str. Minei, nr.2, Orașul Petrila, din domeniul public al Orașului Petrila în domeniul public al Județului Hunedoara;

     Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor

16. Întrebări, interpelări.