Se vor unifica orasele din Valea Jiului?

Autoritãtile locale din Valea Jiului, respectiv toti cei sase primari dar si reprezentanti ai Consiliului Judetean Hunedoara se întâlnesc, astãzi, la Petrosani pentru a discuta despre o posibilã conurbatie a Vãii Jiului.

În ajutorul lor, pentru a-i sfãtui, dar mai ales pentru a le împãrtãsi din experientã, va veni o firmã de consultantã menitã sã ajute autoritãtile locale sã ia cea mai bunã decizie.

”Avem o întâlnire organizatã de Consiliul Judetean Hunedoara, referitor la posibilitatea constituirii unei conurbatii în Valea Jiului. Am înteles cã va veni o firmã de consultantã care se pricepe în aceastã zonã si sigur o sã ne expunã pãrerea lor si experienta lor legatã de acest demers al unificãrii adminsitratiilor publice locale în Valea Jiului”, a declarat primarul municipiului Petrosani, Tiberiu Iacob Ridzi.

Tentativa de unificare a administratiilor publice locale din Valea Jiului este în discutie de mult timp însã niciodatã nu s-a demarat vreo întâlnire de acest gen pentru a se si concretiza ceva. Vineri, chiar vicepremierul Vasile Dîncu a sugerat în întâlnirea de la Vulcan realizarea unei astfel de conurbatii.

”E adevãrat si domnul vicepremier ne-a sugerat acest lucru, este o idee însã mai veche a noastrã, pe care sigur acum reusim sã o concretizãm, ca prim pas, în aceastã întâlnire cu consultantii, pentru cã aici e o problemã legatã si de legislatie dar si de tot ceea ce înseamnã o structurã adminsitrativã unitarã pe Valea Jiului, dar trebuie sã vedem cu ce atributii si în ce mod se poate face pe legislatia existentã”, a mai spus primarul Tiberiu Iacob Ridzi. Municipiul Petrosani, fiind cel mai mare din Valea Jiului, ar putea deveni  capitala acestei zone. Însã decizia trebuie luatã în unanimitate.

”Acum si dacã sunt de acord si dacã nu ceilalti primari din Valea Jiului, Petrosaniul este cel mai mare oras de aici si sigur cã din punct de vedere institutional, Petrosaniul este informal capitala Vãii Jiului, iar dacã ar fi sã fie o structurã de conducere unitarã pe Valea Jiului, cu sigurantã ea va trebui sã aibã sediul în Petrosani. De departe cel mai mult conteazã cã noi primarii si consiliile locale, vom întelege nu doar declarativ cã este foarte important sã avem o structurã de acest gen pentru dezvoltarea unitarã a Vãii Jiului, în periaoda urmãtoare ” a mai adãugat primarul Tiberiu Iacob Ridzi.

Adina PÃDURARU