Scoalã transformatã în grãdinitã

Fosta clãdire a scolii gimnaziale numãrul 2 din cartierul Colonie al municipiului Petrosani va deveni grãdinitã. La nivelul localitãtii existã douã unitãti de învãtãmânt care nu au autorizatie sanitarã de functionare, din cauzã cã grupele de grãdinitã functioneazã în acelasi spatiu cu clasele de învãtãmânt primar.

Este vorba de Scoala Gimnazialã IG Duca – sediul vechi si Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida – Scoala Gimnazialã nr. 2. Administratia localã de la Petrosani a  transmis Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice solicitarea de includere în Programul National de Dezvoltare Localã a acestor unitãti de învãtãmânt preuniversitar, în vederea finantãrii de la bugetul de stat a lucrãrilor necesare pentru obtinerea autorizatiei sanitare de functionare. Astfel, se va realiza reabilitarea clãdirii vechi a scolii gimnaziale numãrul 2 si transformarea acesteia în grãdinitã cu program normal.

“Clãdirea vechii scoli generale numãrul 2 va fi transformatã în grãdinitã cu program normal printr-un ordin al Ministerului Dezvoltãrii si Administratiei Publice. Ni s-a aprobat acest lucru, proiectul a fost prin în Programul National de Dezvoltare Localã si în sedinta din 18 mai, Consiliul Local a aprobat noii indicatori tehnico-economici, hotãrârea a fost transmisã ministerului si sperãm cã anul viitor sã fie finalizatã pentru cã starea de degradare este foarte mare si implicã lucrãri de consolidare a ceea ce existã si apoi lucrãri de finalizare a constructiei”,  a declarat Adrian Negoe, secretarul Primãriei Petrosani. Cea mai apropiatã grãdinitã pentru prescolarii din Colonia Petrosani se afla la 2 km distantã.  “Era foarte necesarã pentru cã vechea grãdinitã nu a mai primit aviz de functionare de la Directia de Sãnãtate Publicã si era imperios necesarã realizarea acestei grãdinite pentru copiii din zona Coloniei pentru cã sunt destul de multi copii în acea zonã si era pãcat sã nu meargã în apropierea casei”, a mai precizat sursa citatã.  Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice a informat autoritãtile locale de la Petrosani cã a fost aprobatã lista obiectivelor de investitii si sumele alocate pentru finantarea programului national de dezvoltare localã pentru perioada 2016-2019.

“Valoarea acestui proiect este undeva în jur de 7 miliarde (lei vechi-n.r.), inclusiv TVA”,  a conchis Adrian Negoe. Lucrãrile de transformare a clãdirii sunt ample, însã toate aceste date au fost centralizate si transmise ministerului de resort.

Monika BACIU