Școală și căi de acces reabilitate pe fonduri europene, la Lupeni

 

Școala Gimnazială Nr.1 din municipiul Lupeni va fi reabilitată cu fonduri europene. În baza aceluiași contract de finanțare se va reabilita și calea de acces dintre străzile Bisericii și Pădurarilor.
Un contract care prevede elaborare Proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul ”Școala Gimnazială nr. 1 Lupeni – Reabilitare și echipare școală și reabilitare căi de acces la școală în zona dintre străzile Bisericii și Pădurarilor” a fost scos la licitație de autoritățile locale de la Lupeni și are o valoare de 285.750 lei.
”Obiectul achiziției îl reprezintă “Elaborare Proiect tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul ”Școala Gimnazială nr. 1 Lupeni – Reabilitare și echipare școală și reabilitare căi de acces la școală în zona dintre străzile Bisericii și Pădurarilor” Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Lupeni. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii Școlii Gimnaziale nr.1 Lupeni este necesară pentru îmbunătățirea condițiilor normale de desfășurare a activităților. Scopul proiectului este creșterea calității sistemului de învățământ școlar și îmbunătățirea infrastructurii prin îmbunătățirea calității învățământului și oferirea de condiții adecvate desfășurării procesului instructiv – educativ. Importanța obiectivului de investiții derivă din necesitatea punerii la dispoziție a resurselor materiale necesare pentru  asigurarea minimului de dotări și a spațiilor adecvate desfășurării activităților educaționale, impunându-se  astfel, investiții pentru reabilitarea, îmbunătățirea și echiparea infrastructurii educaționale din învățământul școlar. Pentru componenta B, obiectivul general este același : îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Lupeni și în special îmbunătățirea calității vieții populației din zona școlii. Prin reabilitarea aleilor de acces la scoală în zona dintre str. Pădurarilor și str. Bisericii (paralelă cu str. Tudor Vladimirescu), se vor asigura condițiile tehnice din Normativul privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare, indicative NP 06802 privind “Siguranța circulației pietonale” care presupune asigurarea protecției utilizatorilor împotriva riscului de accidentare în timpul deplasării pedestre atât în interiorul școlii cât și în exteriorul acesteia pe spațiul pietonal aferent. Scopul proiectului pentru componenta B este asigurarea siguranței în deplasarea pe aleile aferente școlii”, arată documentul. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică este de 285.750,00 lei fără TVA.
Cosmin BACIU

Advertisements