Satul Jiet, transformat în Muzeul Satului

Bisericã nouã, centru de informare turisticã si cel putin 15 constructii ar putea fi realizate la Petrila în cadrul unui proiect. “Muzeul Satului” este noua viziune a edililor locali de la Petrila.  55.000 de lei au alocat autoritãtile locale de la Petrila pentru “Întocmire documentatii tehnico-economice faza studiu de fezabilitate pentru realizarea Muzeului Satului în Orasul Petrila”. Aceasta este initiativa edililor locali care au solicitat o temã de proiectare în vederea realizãrii obiectivului de investitii, care odatã implementat ar putea atrage turisti dornici sã petreacã într-un mediu rural si autentic.
“Se propune constructia unui muzeu etnografic cu specific local si de importantã localã, pentru a pune în valoare patrimonial  arhitectural reprezentativ al zonei rurale”, aratã documentul Primãriei Petrila.  Pentru realizarea muzeului satului se propune realizarea unor constructii noi, si anume punct de informare turisticã “construit din  materiale specifice locale, dar în stil architectural contemporan care interpreteazã arhitectura traditionalã”, o bisericã din lemn si cel putin 15 constructii din cele trei subzone specifice si anume, subzona vetrei satului,  subzona sãlaselor si fânetelor si zona alpinã.  Subzona vetrei satului ar trebui sã cuprindã gospodãrii principale, trei tipuri (monobloc, ansamblu locuintã+anexã, ansamblu tip ocol întãrit), scaldã de oi, vãiugã. Gospodãrii pastoral destinate uzului sezonier si colibi ar urma sa facã parte din subzona sãlaselor si a fânetelor, iar din zona alpinã vor face parte stâne, gospodãrii temporare (cotroane – bordei din piatrã) si gomile/momâi – stâlpi din piatrã asezatã simplu.  Edilii au specificat si ce dotãri ar trebui sã aibã viitorul muzeu al satului, si anume, “mobilier stil realizat exclusiv de mestesugari si artizani locali, cel putin 50 de corpuri de iluminat ambiental, specifice proigramului de arhitecturã (cel putin câte 4 corpuri de iluminat pentru fiecare obiect construit), cel putin 50 locuri pentru sezut, cel putin 20 cosuri de gunoi, cel putin 50 de panouri  semnalizare si informare, cel putin 2 rasteluri biciclete”.  Autoritãtile locale de la Petrila au estimat si un numãr de vizitatori.  “Obiectivul este destinat tuturor locuitorilor orasului Petrila si turistilor; obiectivul va putea fi utilizat de aproximativ 225 de persoane  concomitent, iar în intervalul desfãsurãrii evenimentelor de aproximativ 3000 de  persoane. (…) Obiectivul va functiona zilnic, fiind deschis, în permanentã publicului”, mai aratã proiectul.  Muzeul Satului ar urma sã se întindã pe o suprafatã de trei hectare în zona Jiet, însã, deocamdatã totul este la stadiul de studiu. Autoritãtile locale vor sã obtinã fonduri europene pentru acest proiect.
Monika BACIU