S-au pus bazele ADI pentru termoficare

Ieri la Primãria municipiului Petrosani s-au pus bazele Agentiei de Dezvoltare Intercomunitarã pentru termoficarea din Valea Jiului. La întâlnire au participat reprezentanti ai prefecturii Hunedora, presedintele Consiliului Judetean Hunedoara, Mircea Ioan Molot, dar si reprezentanti ai celor sase localitãti din Valea Jiului.

„Împreunã cu Consiliul Judetean, cu reprezentantii celor sase unitãti administrativ teritoriale din Valea Jiului am hotãrât înfiintarea Agentiei de Dezvoltare Intercomunitarã pentru furnizarea agentului termic în sistem centralizat. Are ca scop atragerea de fonduri structurale pentru reabilitarea magistralei si a retelelor furnizare a agentului termic în localitãtile Vãii Jiului. Este un proiect foarte important si prin intrarea în aceastã agentie a Consiliului Judetean dãm o fortã deosebitã. Inclusiv Consiliul Judetean se implicã în acest proiect de anvergurã al Vãii Jiului. Practic va fi proiectul care va reusi sã rezolve agentul termic în întreaga Valea a Jiului astfel încât sã putem sã beneficiem de un agent termic la un pret rezonabil, un agent termic curat, un agent termic care nu este poluant si sãnãtos”, a declarat, marti, prefectul judetului Hunedoara, Sorin Vasilescu.

Potrivit prefectului judetului Hunedoara, primele rezultate concrete ale acestui parteneriat vor fi vizibile în anul 2014.

„Pânã acum, trei dintre cele sase au adoptat hotãrârea de aderare la ADI. Uremeazã ca în urmãtoarea perioadã sã adopte si celelalte trei primãrii hotãrârea de consiliu local si Consiliu Judetean astfel încât acest ADI sã fie constituit. Primele rezultate se vor vedea odatã cu accesarea fondurilor de la Uniunea Europeanã din perioada 2014-2020, deci probabil undeva în 2014, 2015, 2016 se vor vedea rezultatele acestui proiect”, a mai precizat prefectul judetului Hunedoara.

La aceastã Agentie de Dezvoltare Intercomunitarã nu au aderat, decoamdatã, trei primãrii din Valea Jiului. Este vorba de administratiile locale din Petrila, Petrosani si Uricani.

“La Petrila si la Uricani încã nu s-a luat în discutie pentru cã cele douã localitãti nu au avut agent termic în sistem centralizat de la termoficare Paroseni. Investitiile sunt majore, dar sperãm sã atragem fondurile astfel încât si cele douã localitãti sã beneficieze de agentul termic. Din cauza aceasta cele douã localitãti pânã la aceastã orã nu au adoptat hotãrârile de Consiliu”, a mai declarat Sorin Vasilescu, prefectul judetului Hunedoara.

Noul operator va fi, defapt, o sucursalã a Complexului Energetic Hunedoara, iar decizia a fost luatã dupã ce au fost analizate oportunitãtile si posibilitãtile de înfiintare a unui asemenea operator. Problema agentului termic în Valea Jiului este legatã de lipsa abonatilor. Practic, oamenii stau pe un munte de huilã, dar se încãlzesc cum pot. Putini sunt cei care mai sunt racordati la sistemul centralizat de termoficare, Cei mai multi abonati sunt la Petrosani, dar si aici sunt mai putin de 3.000 de apartamente beneficiare ale serviciilor asigurate de SC Termoficare SA. La Vulcan doar vreo 30% dintre apartamente mai beneficiazã de agent termic în sistem centralizat si chiar mai putini sunt cei care si plãtesc agentul

termic. O situatie si mai drasticã se înregistreazã la Lupeni, unde nici 140 de apartamente nu mai beneficiazã de serviciile societãtii de interes local.

Noua structurã, însã, ar putea aduce beneficii si va fi, practic, o componentã a viitorului Complex Energetic Hunedoara.

Monika BACIU

Advertisements