Romstrade a ”încurcat” itele pentru reabilitarea drumului spre Voineasa

6Stop si de la zero. Contractul pentru reabilitarea drumului care facel legãtura între Valea Jiului si judetul Vâlcea  pe ruta Voineasa a fost stopat. Este vroba de drumul national 7A, drum pe care conditiile de circulatie sunt mult îngreunate din cauza infrastructurii rutiere aflate într-o stare avansatã de degradare.

Reprezentantii Departamentului pentru Infrastructurã si Investitii Strãine precizeazã faptul cã vechiul contract pentru reabilitarea acestui tronson a fost sistat.

”În cadrul proiectului de eliminare a efectelor inundatiilor si mãsuri de prevenire a lor, pe DN 7A sunt cuprinse urmãtoarele douã obiective: consolidare si protectie versanti DN 7A, km 63+200 – km 86+601 si consolidare si amenajare DN 7A, km 86+601 – km 105+120. Pentru realizarea obiectivului consolidare si proiectie versanti DN 7A, km 63+200 – km 86+601 a fost semnat contractul de lucrãri nr. 519/10.01.2008,

executant fiind SC Romstrade SRL. Ca urmare a neîndeplinirii obligatiilor asumate prin contract, acesta a fost reziliat în data de 21.12.2012. în momentul rezilierii, procentul de executie al lucrãrilor era de 71%”, se aratã în documentele Departamentului pentru Infrastructurã si Investitii Strãine, document semnat de Dan Sova.

6-1În acest context, reprezentantii Departamentului au fost nevoiti sã reia procedurile de atribuire a contractulu pentru elaborarea serviciilor de întocmire a documentatiilor tehnice, faza de expertizã tehnicã si docuemntatia de avizare a lucrãrilor de interventii. Abia dupã aceastã etapã va fi demaratã procedura de achizitie pentru executia lucrãrilor.

”În ceea ce priveste obiectivul consolidare si amenajare DN 7Am km 86+601 – km 105+120, a fost semnat acordul contractual nr. 891/27.03.2013 având ca obiect executia lucrãrilor si prestãri servicii de proiectare.

În prezent pentru anul 2013 nu sunt alocate fonduri pentru demararea executiei lucrãrilor”, se mai aratã în acelasi document. Obiectivul de investitii este finantat de Banca Europeanã de Investitii prin “Programul de eliminare a efectelor inundatiilor si mãsuri de prevenire a lor”. Lucrãrile de executie incluse în cadrul proiectului sunt dimensionarea sistemului rutier, executie de poduri noi, consolidarea si amenajarea podurilor, scurgerea apelor si lucrãri de consolidare. Dacã ne referim la poduri sau la lucrãri de consolidare a versantilor putem spune cã nu se vede absolut nimic în teritoriu. Unele poduri stau sã pice, iar bolovanii care cad de pe versanti reprezintã un pericol real pentru cei care tranziteazã zona.

Drumul spre Voineasa este unul care se tot reabiliteazã, însã nu se vede nimic concret în teren. De nenumãrate ori s-a discutat despre acest aspect, însã totul pare a fi ca telefonul fãrã fir. Dacã e sã istorisim putin despre acest tronson putem spune cã a trecut din administrarea celor de la Drumuri Nationale Craiova la cei de la Timisoara si invers.

Totul se învârte într-un cerc, iar rezolvarea reprezintã de fapt stagnarea proiectului.

Monika BACIU