România, prin INSEMEX, a participat la IECEx / Dezbateri despre certificarea echipamentelor care pot functiona în atmosfere potential explozive

Specialistii de la INSEMEX au participat, la sfârsitul lunii septembrie,  la reuniunea  anualã a Comitetului Electrotehnic International Ex (IECEx) ce a avut loc la Washington.
Astfel România, prin cercetãtorii din Petrosani, au luat parte la dezbaterile legate de evaluarea, încercarea si certificarea echipamentelor tehnice care pot functiona în atmosfere potential explozive. Organizatia Natiunilor Unite, prin UNECE, a recunoscut IECEx ca un sistem international de certificare pentru promovarea securitãtii echipamentelor, serviciilor si a personalului asociat în legãturã cu dispozitivele, sistemele si instalatiile utilizate în atmosfere potential explozive. Prin participarea la acest sistem creste securitatea în exploatare a echipamentelor si instalatiilor asigurându-se operarea, exploatarea si întretinerea acestora în conformitate cu standardele IEC.
Reprezentantul PTB Germania, domnul Tim Krause, a prezentat în calitate de organizator al Programului pentru Încercãri Interlaboratoare (PTP) stadiul actual al programelor în desfãsurare, programe de încercãri la care participã si INSEMEX.
În cadrul întâlnirii au fost aprobate noi documente si revizii ale celor existente, astfel încât  sistemul IECEx sã fie în acord cu noile editii ale standardelor, precum si în ton cu celelalte sisteme de certificare existente, fie IEC, fie nationale sau internationale.  Institutul din Petrosani dispune de laboratoare de încercãri (ExTL),  fiind un organism  de certificare (ExCB). Ambele sunt acreditate de Sistemul IECEx în Schema de certificare echipamente. În perioada  25-29.09.2017 la Washington D.C.,  USA a avut loc cea de-a XIX-a întâlnire anualã a Sistemului IECEx (Comitetul Electrotehnic International Ex). Din partea României au participat dr. ing. George Artur Gãman – director general, dr. ing. Emilian Ghicioi – director tehnic si dr. ing. Sorin Burian – sef Departament Securitatea Instalatiilor  si Echipamentelor Antiexplozive la INCD-INSEMEX Petrosani. La întâlnirea Comitetului de Management ExMC au participat si domnul James M. Shannon – presedintele Comitetului Electrotehnic International (IEC) si domnul Ulrich Splinder vicepresedinte IEC. România participã la aceste reuniuni încã de la prima editie (1998) prin INSEMEX, institutul din Petrosani fãcând parte dintre fondatorii Sistemului IECEx. La acea vremea exista numai Schema IECEx pentru certificarea echipamentelor, în timp apãrând si dezvoltându-se Schema pentru Reparatii si Schema pentru Certificarea Personalului. La întâlnirea din  acest an au participat 127 de delegati din  33 de tãri.