Regulamentul privind atribuirea locurilor de parcare, pe ultima sutã de metri

Regulamentul privind atribuirea locurilor de parcare din municipiul Petrosani este supus atentiei consilierilor locali. Proprietarii de autoturisme vor putea participa la licitatia privind atribuirea locurilor de parcare.

“Având în vedere solicitãrile fãcute de cetãteni, atât în cadrul audientelor, cât si în scris privind închirierea parcãrilor de resedintã din municipiul nostru, s-a impus ca o necesitate adoptarea unei reglementãri pentru rezolvarea acestora. Prin proiectul de hotãrâre prezentat se rezolvã procedural modul de atribuire a parcãrilor de resedintã, prin organizarea unor licitatii publice cu strigare, pentru asigurarea unei depline transparente, a tratamentului egal si nediscriminatoriu”,  spune Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petrosani. În acest fel, edilii îsi propun si descongestionarea traficului rutier, care la orele de vârf este sugrumat. “Totodatã, proiectul de hotãrâre are ca scop eliberarea arterelor de circulatie auto, a celor pietonale, folosirea eficientã a parcãrilor existente si a celor viitoare, precum si sporirea veniturilor bugetului local. Se creeazã, de asemenea, conditiile ca dupã o zi de muncã, cetãtenii nostri, proprietari de autoturisme, sã poatã parca linistiti în  parcarea închiriatã, aflatã în vecinãtatea locuintei”, mai spun edilii. În cazul în care numãrul de locuri de parcare din parcarea de resedintã aferentã imobilului de locuit, este mai mare sau egal cu numãrul solicitantilor admisi la procedurã, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant la tariful de bazã pentru parcãrile de resedintã.  Tariful pentru un loc de parcare va fi stabilit anual, prin hotãrâre a consiliului local si se achitã integral la data atribuirii locului respectiv. Pentru anul 2017, aceasta este în cuantum de 100 de lei pentru un loc de parcare/an.

Monika BACIU

Advertisements