Promisiuni pentru mineritul din Valea Jiului

7Activitatea minierã din Valea Jiului va continua si dupã fuziunea cu Complexul Energetic Hunedoara. Reprezentantii Ministerului pentru Energie asigura cã activitatea minierã din Valea Jiului va continua dupã ce SNH va fi absorbitã de CEH pentru cã are un rol important în cresterea activitãtii economice si în vederea privatizãrii iar cantitatea de hiula care va urma sã fie extrasã va fi reglatã dupã mai multe criterii de pe piata de energie.

”Fuziunea dintre Societatea Nationalã a Huilei si Complexul Energetic Hunedoara este un proces pe cale de finalizare. Dupã fuziune, activitatea minierã din Valea Jiului va continua, integratã în Complexul Energetic Hunedoara, urmând a avea un rol important în cresterea activitãtii economice, în vederea privatizãrii. În cadrul noii structuri a Complexului Energetic Hunedoara va fi prioritarã demararea unui program imvestitional pe domeniul minier, care sã vizeze solutii tehnologice menite sã creascã productivitatea dar si siguranta muncii în subteran, astfel încât sã se atingã obiectivele de rentabilizare si eficientã economicã. Cantitatea de hiula care urmeazã a fi extrasã anual va fi reglatã dupã criterii tehnice si economice dictate de participarea Complexului Energetic Hunedoara pe piata de energie” se aratã în rãspunsul acordat de cãtre Constantin Nitã, Ministrul delegat pentru Energie, deputatului Monica Iacob Ridzi.

Mai mult decât atât investitile si capacitatea de productie de la Termocentrala Paroseni vor fi în interesul locuitorilor din Valea Jiului. ”Cresterea capacitãtii de productie a Termocentralei Paroseni prin construirea unui nou grup, în sistem de cogenerare, va trebui sã facã obiectul unui studiu de oportunitate în cadrul structurii complexului, pornit în primul rând din ratiuni economice dar si sociale, ca rãspuns la nevoia unui sistem de termoficare adecvat comunitãtii” se mai arãta în acelasi document.

Reprezentantii ministerului asigura cã vor acorda tot sprijinul necesar pentru cã activitatea minierã din Valea Jiului sã fie una rentabilã si dupã fuziunea Societãtii Nationale a Huilei cu Complexul Energetic Hunedoara chiar dacã în ultima vreme lucrurile nu sunt ”roz” în ceea ce priveste soarta mineritului din Valea Jiului.

Monika BACIU

Advertisements