Proiectul ”Capitala Daciei – muzeu viu al patrimoniului cultural european”, a fost lansat online

Consiliul Județean Hunedoara a găzduit las fârșitul săptămânii trecutepe platforma ZOOM, conferința de lansare a proiectului „Capitala Daciei – muzeu viu al patrimoniului cultural european”, proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, al Ministerului Culturii, apelul ”Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice”.

Proiectul este implementat de UAT Județul Hunedoara, în calitate de Promotor de proiect, în parteneriat cu Fundația Mihai Eminescu Trust și partenerul norvegian Møre & Romsdal County Council.
Durata de implementare a proiectului este de 43 de luni.
Locul de implementare: sat Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara, Regiunea Vest, România.
Valoarea totală a proiectului: 13.2903477, 62 lei (2.746.250,15 Euro), aproximativ 30% fiind contribuția Consiliului Județean Hunedoara.
Conferința a cuprins atât prezentările realizate de specialiști, cât și expuneri pregătite de către cei doi parteneri privitoare la atribuțiilor pe care le au în cadrul proiectului, considerat a fi unul de mare amploare. Din partea Fundației Mihai Eminescu Trust a fost prezentă doamna Michaela Turk, iar din partea partenerului norvegian, domnul Kristoffer Dahle.
Evenimentul de lansare a debutat cu cuvântul de deschidere al consilierului județean cu atribuții de președinte, domnul Alin-Adam Țambă: ”este important pentru județul Hunedoara și chiar pentru întreaga țară faptul că vechea capitală a Daciei intră într-un astfel de proiect. Vom fi atenți la realizarea proiectului tehnic, la pașii pe care trebuie să-i urmăm pentru implementarea sa, la execuția lucrărilor de restaurare ce se vor derula în sit”.
Arheologul Răzvan Mateescu de la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca și arheologul Cătălin Cristescu de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva au vorbit despre ”Cetatea Sarmizegetusa Regia – prezentare generală prin prisma unicității monumentului și a considerentelor istorice care au stat la baza includerii acesteia în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO”. Li s-a alăturat cu o scurtă intervenție coordonatorul echipei de cercetare din Munții Orăștiei, prof. univ. dr. Gelul Florea de la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.
Managerul Institutului Național al Patrimoniului, arh. Ștefan Bâlici, a făcut o scurtă prezentare a Proiectului de restaurare a Cetății Sarmizegetusa Regia – documentația faza DALI, elaborată de institut în cursul anului trecut. Din partea Consiliului Județean Hunedoara, discuția a fost condusă de Marius Munteanu – managerul de proiect. La eveniment a fost prezent și inițiatorul acestui proiect, domnul Sorin Adrian Vasilescu, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara în perioada 2016 – 2020.
În cadrul proiectului vor fi derulate următoarele activități: proiectare și execuție lucrări de restaurare, realizarea de structuri/ panouri modulare amplasate în zona sitului cu scopul promovării tradițiilor meșteșugărești, a obiceiurilor populare din județul Hunedoara și, implicit, din zona Sarmizegetusei, organizarea unei expoziții internaționale, digitizarea și promovarea proiectului.
Componenta principală a proiectului vizează restaurarea întregului zid al cetății și transformarea incintei militare într-un ”muzeu viu”, completată cu cercetări arheologice, taluzări și amenajări ale terenului, refacerea și îmbunătățirea infrastructurii de vizitare.
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, prin îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, cultural-recreative.
Obiective specifice:
• CONSOLIDAREA DEZVOLTĂRII
ECONOMICE ȘI SOCIALE prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural;
• VALORIFICAREA CULTURALĂ și ECONOMICĂ A
MONUMENTULUI ISTORIC CULTURAL UNESCO prin restaurarea Cetății Sarmizegetusa Regia, care să conducă la creșterea numărului de
vizitatori cu 30%, într-un timp de 43 de luni;
• CONSOLIDAREA COLABORĂRII
DINTRE UAT Județul Hunedoara și Partenerii de Proiect.
Cetatea Sarmizegetusa Regia este monument istoric, înscris în Lista Monumentelor Istorice, fiind inclus pe lista Patrimoniului Mondial – UNESCO din anul 1999. Sarmizegetusa Regia
a fost capitala și cel mai important centru
militar, religios și politic al Statului Dac, înainte și în timpul războaielor cu Imperiul Roman.
Cetatea se află în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, prin Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice.

Advertisements