Proiectele turistice din Valea Jiului neeligibile la finantare europeanã

În Valea Jiului au început în urmã cu mai bine de cinci ani proiecte de dezvoltare a infrastructurii turistice. Statiunile montane Parâng, Straja si Pasul Vâlcan au fost incluse în proiectul “Schi în România”, însã alocãrile financiare s-au redus considerabil.

Abia în cursul acestui an, autoritãtile locale din Petrosani si Lupeni au primit câte douã, respectiv patru milioane de lei pentru continuarea unor lucrãri. Banii primiti sunt insuficienti si nici fondurile europene nu pot fi accesate pentru aceste proiecte.

“Versiunea oficialã a Programului Operational Regional 2014-2020 a fost aprobatã de cãtre reprezentantii Comisiei Europene la data de 23 iuni 2015. investitiile în infrastructura de turism sunt limitate la infrastructura la scarã micã, ce oferã facilitãti recreative, în vederea promovãrii incluziunii sociale si combaterea sãrãciei, în special în comunitãtile marginalizate. Prin axa prioritarã 5: conservarea, protectia si valorificarea durabilã a patrimoniului cultural vor putea fi finantate activitãtile specifice obiectivelor de patrimoniul cultural cum ar fi: restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentelor istorice, restaurarea, protectia, conservarea si realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, dotãri interioare (instalatii echipamente si dotãri pentru asigurarea conditiilor de climatizare, sigurantã la foc, antiefractie”, aratã vicepremierul Vasile Dîncu într-un rãspuns oferit senatorului Haralambie Vochitoiu. Potrivit vicepremierului, doar proiectele turistice la scarã micã sunt eligile la finantare pe fonduri europene.

“Având în vedere dimensiunile bugetului, concetrarea teritorialã a resurselor financiare si a actiunilor se va realiza un numãr limitat de obiective de patrimoniu cu potential turistic, de importantã mondialã, nationalã si localã, indiferent de localizarea din mediul urban sau rural, pentru care impactul economic rezultat în urma implementãrii este clar demonstrat. Pentru a fi eligibile prin POR, este necesar ca proiectele sã respecte prevederile programului si sã parcurgã toate etapele prevãzute. Astfel, printre cele mai importante aspecte care trebuie avute în vedere se numãrã: (…) vor fi finantate numai proiectele la scarã micã. Astfel valoarea proiectului nu trebuie sã depãseascã 5 milioane de euro. În cazul obiectivelor aflate pe lista UNESCO, valoarea maximã a proiectelor nu trebuie sã depãseascã 10 milioane euro. Impactul economic rezultat în urma implementãrii trebuie sã fie clar demonstrat. Astfel, vor avea prioritate la finantare acele obiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate la cresterea economicã, a cãror restaurare va contribui în mod direct la cresterea competitivitãti arealului în care sunt localizate. Obiectivul de patrimoniu este inclus în circuitul public, activitãtile vizeazã obiective de patrimoniu cultural imobil, implementarea proiectului va contribui la îmbunãtãtirea stãrii de conservare a obiectivului de patrimoniu si la cresterea numãrului de vizitatori”, mai aratã vicepremierul Dîncu.

Potrivit informãrii “în ceea ce priveste proiectele din domeniul turismului, implementate în perioada 2007-2013, în judetul Hunedoara, vã informãm, cã prin Programul Operational Regional 2007 -2013, au fost finantate 17 proiecte, în valoare totalã de 143,56 milioane lei, din care 80,7 milioane lei contributie UE. De asemenea, mentionãm cã cele 17 proiecte sunt finalizate din punct de vedere tehnic, având plata finalã efectuatã”.

Monika BACIU

Un comentariu la „Proiectele turistice din Valea Jiului neeligibile la finantare europeanã

  • 25 octombrie 2016 la 20:10
    Permalink

    Inchid mineritul vaii jiului dar nu vor sa dea bani de investiti (gasesc ei un motiv) in altceva .

Comentariile sunt închise.