Proiect ROREG de 3,3 milioane de euro pentru sprijinirea autoritãtilor locale în gestionarea si implementarea Fondurilor Europene Structurale si de Investitii

A fost semnat contractul de finantare pentru implementarea proiectului „Sprijin  pentru eficientizarea gestionãrii si implementãrii Fondurilor Europene Structurale si de Investitii (FESI) la nivelul autoritãtilor  publice locale de la nivelul oraselor, municipiilor si judetelor din România” al Asociatiei Agentiilor pentru Dezvoltare Regionalã din România – ROREG.
Proiectul, având o valoare estimatã de aproximativ 3,3 milioane euro, beneficiazã de finantare în cadrul Programului Operational Asistentã Tehnicã  2014-2020, iar tinta este de a sprijini  activitatea autoritãtilor publice locale din fiecare regiune, beneficiari sau potentiali beneficiari de finantare europeanã.
Proiectul presupune acordarea de sprijin autoritãtilor locale pentru cresterea eficientei gestionãrii si implementãrii proiectelor europene, precum si dezvoltarea activitãtilor de cooperare intra si inter-regionalã la nivelul judetelor, oraselor si municipiilor din România, fiind vizate:
– Identificarea de proiecte pentru perioada 2021-2027, prin pregãtirea unui portofoliu de proiecte la nivelul localitãtilor urbane;
– Implementarea proiectelor finantate în cadrul perioadei 2014-2020 prin activitãti de tip instruire si schimb de experientã derulate la nivel intra si inter-regional; Valorizarea si  dezvoltarea expertizelor locale si regionale,  precum si consacrarea unor domenii de bunã practicã la nivel national în domeniul FESI; Crearea unui cadru formal si sustenabil de colaborare si comunicare în domeniul FESI cu scopul intensificãrii cooperãrii pe diferite paliere: local, judetean, regional si inter-regional.
Proiectul a fost aprobatã de Autoritatea de Management a POAT 2014-2020 si presupune urmãtoarele etape:
– identificarea si analiza nevoilor de competente si analiza proiectelor implementate;
– identificarea de propuneri concrete pentru simplificarea sistemului de implementare de proiecte cu finantare din FESI;
– dezvoltarea unui site, a unei platforme si a unei baze de date;
– derularea seminariilor de instruire si schimburilor de experientã;
–  derularea conferintelor nationale si regionale;
– identificarea si pregãtirea unui portofoliu de proiecte pentru 2021-2027;
– suport pentru beneficiari în pregãtirea documentatiei tehnico-economice a proiectelor de investitii.
Proiectul se va desfãsura pe o perioadã de 30 de luni. Contractul a fost  semnat de  Sorin Maxim, presedintele Asociatiei ROREG, si de Mihaela Saragea, director general AM POAT din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Asociatia Agentiilor pentru Dezvoltare Regionalã din România – ROREG este o entitate creatã în anul 2005,  ca organism  neguvernamental, care îsi propune sã reprezinte interesele agentiilor  pentru dezvoltare  regionalã la nivel  national si international, în vederea sprijinirii  dezvoltãrii institutionale a acestora si îndeplinirii obiectivelor care le revin în conformitate cu  Legea 315/2004 privind dezvoltarea regionalã în România.
Alina Strugariu