Proiect european pentru modernizarea infrastructurii rutiere

N oi contracte de finanțare semnate în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020. Sunt proiecte care vizează modernizarea infras­tructurii rutiere din municipiul Vulcan. Aici va fi reabilitată infrastructura rutieră din cartierul „Colonia de Jos”. Este vorba de arterele: Ghe. Barițiu, 22 Decembrie, Teiului, T. Vladimirescu, Independenței, Florilor, Barierei, Andrei Mureșanu, Libertății, respectiv Jiului. ”Lucrările constau în realizarea de îmbrăcăminte bituminoasă, montare borduri, realizarea marcajelor și montarea indicatoarelor rutiere, respectiv realizarea de lucrări de colectare și evacuare a apelor pluviale. Străzile ce urmează să fie reabilitate au o lungime totală de aproape 2 km și o suprafață totală de peste 11.000 mp. Proiectul va facilita accesul autovehi­culelor în zona Coloniei de Jos și va asigura accesibilitatea comunității din cartier (550 de persoane) la zona civică a orașului și crearea unui trai decent și mai sigur pentru membrii acesteia. Valoarea totală a investiției este de peste 2,6 milioane de lei, dintre care aproape 1,4 milioane lei – fonduri nerambursabile”, arată ADR VEST. Proiectul are o durată de implementare de 18 luni și va fi implementat prin Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii.

Monika BACIU