Programe de formare profesionalã organizate de AJOFM Hunedoara în luna februarie 2019

AJOFM Hunedoara prognozeazã pentru luna FEBRUARIE 2019, organizarea a 6 programe de formare profesionalã pentru somerii si persoanele în cãutarea unui loc de muncã.

Programe de SPECIALIZARE:

  1. Inspector Resurse Umane (cod 333304) – 180 ore Locatia de desfãsurare: Petrosani

Programe de CALIFICARE:

  1. Instalator Instalatii de încãlzire centralã (cod 7136.3.4) – 720 ore Locatia de desfãsurare: Petrosani
  2. Zidar, pietrar, tencuitor (cod 7122.3.1) – 720 oreLocatia de desfãsurare: Orãstie
  3. Brutar, patiser, preparator produse fãinoase (cod 5122.3.1) – 720 ore Locatia de desfãsurare: Deva
  4. Electrician de întretinere în constructii (cod 7137.3.2) – 720 ore Locatia de desfãsurare: Petrosani
  5. Agent de securitate (cod 5169.2.3) – 360 oreLocatia de desfãsurare: Hunedoara
    Informatii suplimentare puteti obtine de la sediile agentiilor locale si punctelor de lucru din localitãtile mentionate mai sus sau la telefon 0755.999.929 si 0755.999.930.
    Director executiv, Nicolae FARA