Profesorii sustin examenul de definitivare în învãtãmânt

82 de candidati sustin, astãzi, examenul de definitivare în învãtãmânt, la nivelul judetului Hunedoara. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, proba scrisã a examenului national de definitivare în învãtãmânt se desfãsoarã, joi, începând cu ora 10,00, în 42 de centre de examen (câte unul în fiecare judet si în municipiul Bucuresti).

“Nota minimã de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promoveazã examenul dobândesc dreptul de practicã în învãtãmântul preuniversitar. Examenul certificã si faptul cã un cadru didactic debutant care a optat pentru aceastã carierã dispune de pregãtirea necesarã pentru exercitarea profesiei didactice si poate intra pe o rutã de profesionalizare ascendentã, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învãtãmânt preuniversitar si de a participa ulterior la sustinerea examenelor pentru obtinerea gradelor didactice”, aratã comunicatul Ministerului Educatiei. Primele rezultate vor fi afisate marti, 25 aprilie, la centrele de examen. Contestatiile vor fi depuse în centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 aprilie, dupã afisarea rezultatelor, si 26 aprilie.  Rezultatele finale se afiseazã la centrele de examen si pe site-ul examenului duminicã, 30 aprilie. Transmiterea la nivel central a tabelelor nominale cu candidatii admisi si validarea rezultatelor examenului prin ordin de ministru are ca termen-limitã data de 22 mai.  Sunt asteptati sã participe cei 6.417 candidati care au îndeplinit conditiile prevãzute de legislatia în vigoare. În aceastã sesiune, examenul national pentru definitivare în învãtãmânt se organizeazã la 90 de discipline.

Monika BACIU