Primãria Vulcan începe înregistrarea cadastralã a terenurilor

Primãria municipiului Vulcan începe înregistrarea cadastralã a imobilelor din  localitate. Peste 1500 de parcele din municipiul Vulcan vor face obiectul contractului de peste 150 de mii de lei.  “Suma aprobatã de Consiliul de Administratie al ANCPI pentru finantarea lucrãrilor de înregistrare sistematicã pe sectoarele cadastrale este 155.000 lei (inclusiv TVA 19%) pentru UAT Vulcan, reprezentând  credite de angajament aferente anilor 2018-2019. Numãrul de imobile/UAT care pot face obiectul finantãrii lucrãrilor de înregistrare sistematicã în perioada 2018-2018 este de minim 1519 parcele”, aratã autoritãtile locale de la Vulcan.  Obiectivul programului  national de cadastru este este înregistrarea gratuitã a imobilelor în sistemul integrat de cadastru si carte funciarã pentru a elimina erorile din sistem si a facilita operatiunile economice pentru terenurile respective.
Monika BACIU

Advertisements