Primãria Petrila organizeazã licitatie pentru construirea unei hale

Primãria Petrila organizeazã licitatie pentru construirea unei hale în care sã se desfãsoare activitãti de productie. Obiectul licitatiei publice il constituie concesionarea terenului  în suprafatã de 12538 de metri pãtrati situat în strada Minei, în vederea construirii unei hale metalice pentru productie. În data de 18 iunie va avea loc procedura.
Autoritãtile locale de la Petrila încearcã sã atragã investitori care sã creeze locuri de muncã. Pânã acum, planurile edililor nu s-au potrivit cu promisiunile din campania electoralã, niciun investitor major nevenind sã investeascã pe raza localitãtii.
Cosmin BACIU