Primãria orasului Petrila. Termenul de platã a impozitelor si taxelor a fost prelungit

În contextul actual de prevenire a infestãrii persoanelor cu virusul Covid-19 (coronavirus), activitatea cu publicul este suspendatã, urmând ca functie de evolutia situatiei sã fie anuntate alte decizii.
Totodatã vã aducem la cunostintã urmãtoarele:
• termenele de platã a impozitelor si taxelor locale, precum si facilitãtile oferite la plata anticipatã a acestora au fost decalate de la data de 31.03.2020, la data de 30.06.2020;
• documentele care expirã pe perioada stãrii de urgentã, eliberate de autoritãtile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetãrii stãrii de urgentã;
• termenele de platã a amenzilor contraventionale ( inclusiv cel de plata a jumatate din minimul amenzii) se suspendã de la data instituirii starii de urgentã, respectiv 16 martie 2020, pânã la data în care aceastã stare înceteazã;
• plata amenzilor se poate realiza prin virament bancar în urmãtorul cont IBAN: RO94TREZ36821A350102XXXX, deschis la Trezoreria Petrosani. Pentru a efectua plata sunt necesare si urmãtoarele informatii: C.U.I.-ul U.A.T.Petrila 4375097, seria, numãrul si data procesului-verbal de contraventie, precum si numele si prenumele contravenientului cu mentionarea C.N.P.-ului.
Pentru orice informatii, cereri sau solicitãri,  existã numãrul de telefon/fax 0254/550611 sau la adresa de e_mail taxe.petrila@yahoo.com, inclusiv pentru a efectua plãti a impozitelor si taxelor locale prin  viramente bancare sau mandate postale.

Advertisements