Primăria Municipiului Lupeni – ANUNŢ –

Primăria Municipiului Lupeni
– ANUNŢ –
Primăria Municipiului Lupeni
cu sediul în strada Revoluţiei nr.2 cod fiscal 4375076 organizează licitaţie publică deschisă în vederea vânzări a trei parcele teren aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni, situate după cum urmează:

1.Teren intravilan situat în Municipiul Lupeni str. Ghiocelului fn. jud. Hunedoara , identificat cu CF nr.63256 Lupeni nr. cadastral 63256 în suprafață de 2203 mp.
2.Tren intravilan situat în Municipiul Lupeni str. Straja fn identificat cu CF.nr.63240 Lupeni nr. cadastral 63240 în suprafață de 2929 mp.
3.Teren intravilan situat administrativ în Municipiul Lupeni str. Straja fn identificat cu CF. nr.63118 Lupeni nr. cadastral 63118 în suprafață de 330 mp.
Pentru participare la licitaţie ofertantul să constituie o garanţie de participate în valoare de 10% din valoarea prețului de pornire a licitației care se va plăti în contul RO57TREZ3685006XXX002503 deschis la Trezoreria Petroşani sau direct la casieria Primăriei Municipiului Lupeni şi să îndeplinească condițiile cerute în documentația privind organizarea și desfășurarea
procedurii de licitație.
Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor este: nivelul preţului ,respectiv preţul cel mai mare
Ofertele vor fi redactate în limba română şi depuse la Registratura Primăriei Lupeni până în data de 26.01.2022 ora 14
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 31.01.2022 ora 10 la sediul Primăriei Municipiului Lupeni.
Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea
proceduri de licitaţie şi caietul de sarcini pot fi procurate de la sediul vânzătorului , iar relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0254-560725 ;560504 , interior 213
PRIMAR, Lucian Marius Resmeriţă