Primãria Aninoasa vrea sã valorifice potentialul energiei regenerabile

 

Primãria Aninoasa vrea sã acceseze fonduri europene si alocã 32.000 de lei pentru un studiu de fezabilitate.
O firmã din Petrosani, specializatã în activitãti de consultantã pentru afaceri si management va realiza un studiu comandat de Primãria Aninoasa, care vrea sã acceseze fonduri europene pe Programul Operational Infrastructurã Mare, axa 6. Mai exact, este vorba de promovarea energiei curate si eficientei energetice în vederea sustinerii unei economii cu emisii scãzute de carbon. Suma alocatã  în cadrul acestui proiect este de 197.329.787,00 Euro.
Obiectivele specifice ale programului sunt cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasã, biogaz, geotermal) prin actiuni de realizare si/sau modernizare a capacitãtilor de productie a energiei electrice si/sau termice din biomasã si biogaz; realizarea si modernizarea capacitãtilor de productie a energiei termice pe bazã de energie geotermale;  sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice, în scopul preluãrii energiei produse din resurse regenerabile în conditii de sigurantã a functionãrii SEN
Potentialii beneficiari sunt unitãti administrativ teritoriale în raza cãrora existã potential de  utilizare a resurselor de energie regenerabile  de tip geotermal sau  biomasã/biogaz si societãtile comerciale care au ca activitate  producerea de  energie în scopul  comercializãrii.
Cosmin BACIU

Advertisements