PriceWaterhouseCoopers: ”Azi avem o Vale neatractivă pentru investitori”

Experții europeni contractați de Comisia Europeană pentru a întocmi strategia de dezvoltare a Văii Jiului au ajuns la concluzia că în zonă există o paletă medie în ceea ce privește locurile de muncă.

La nivelul municipiilor și a orașelor din Valea Jiului, cele mai mari companii din perspectiva numărului de angajați sunt localizate în Petroșani (Complexul Energetic Hunedoara, Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului, Apa Serv Valea Jiului) cu un efectiv de personal de 4.863 persoane.
Tot în municipiul Petroșani, se regăsește și Institutul național de cercetare – dezvoltare pentru securitatea minieră și protecție antiexplozivă INSEMEX, cu un efectiv de angajați de 121 persoane în anul 2019.
Al patrulea angajator din regiune se regăsește în Lupeni, cu un efectiv de personal de 356 angajați în 2019, desfășurând activități în fabricarea de articole confecționate din textile, fiind în prezent cel mai mare angajator al municipiului Lupeni.
La nivelul municipiului Vulcan, cel mai mare angajator are ca obiect de activitate fabricarea de mobilă, cu 196 de angajați în anul 2019.
La nivelul celorlalte 3 orașe, cei mai mari angajatori din Petrila au ca obiect de activitate fabricarea de mobilă (125 angajați în 2019) și panificație (101 angajați în 2019), în timp ce în Uricani cei mai mari angajatori, cu o medie de 50-60 de persoane angajate la nivel de companie se regăsesc în comerț.
Cei mai mari angajatori din Aninoasa sunt companii care desfășoară activități în fabricarea de mobilă (147 angajați în 2019) și fabricarea de articole confecționate din textile (67 angajați).
”Din perspectiva inițiativei antreprenoriale, evoluțiile înregistrate sunt relativ modeste, în perioada 2017-2019 fiind înființate câteva sute de companii în Valea Jiului, majoritatea cu unul sau maxim doi 2 angajați. Cele mai multe companii au fost înființate în Petroșani, urmat de Lupeni, Vulcan, Petrila, Uricani și Aninoasa. Din totalul companiilor, majoritatea au fost înființate în anul 2017. Domeniile de activitate preponderente sunt comerțul, lucrările de construcții, transportul rutier de mărfuri, întreținerea și repararea autovehiculelor, fabricarea pâinii și restaurantele, în funcțiune la nivelul anului 2019 regăsindu-se aproximativ jumătate din companiile înființate în perioada 2017-2019.
Companiile nou înființate cu un număr mediu de peste 10 angajați au ca domenii de activitate comerțul, lucrările de construcții, restaurantele și turismul, cu venituri dependente într-o mare măsură de profilul de consum și posibilitățile financiare ale populației din zonă, în detrimentul activităților economice cu valoare adăugată mare”, arată documentul PriceWaterhouseCoopers.
Mai mult, nici puterea de cumpărare nu este una ridicată în Valea Jiului, iar calitatea serviciilor oferite de angajați lasă de dorit. Personalul calificat a emigrat în alte țări.
”Valea Jiului este caracterizată de o piață de consum limitată (număr mic de locuitori, putere de cumpărare redusă), cu acces dificil (infrastructura rutieră care necesită reparații majore și lărgire pentru a ușura transportul și livrarea mărfurilor la timp și cu costuri
eficiente precum și optimizarea duratei de deplasare în cazul transportului de persoane) precum și un număr redus de lucrători calificați, dintre care foarte mulți au emigrat în alte regiuni sau țări (și nu sunt dispuși să se întoarcă în absența unor dovezi constante că Valea Jiului se află pe traiectoria unei creșteri durabile).
Demersurile întreprinse în vederea promovării Văii Jiului ca o destinație propice pentru investitorii din afara microregiunii (de exemplu, inițiativa Invest in Jiu Valley), nu au dat rezultate până în prezent. Deși au existat în trecut inițiative pentru valorificarea activelor și a terenurilor existente în Valea Jiului (de exemplu, înființarea unor parcuri industriale care să faciliteze atât atragerea de investiții cât și susținerea dezvoltării companiilor locale), acestea nu s-au  concretizat, existând inclusiv situații în care investitorii au ales să plece din zonă”, mai arată documentul.
Concluzia experților europeni este una amară. Valea Jiului nu este una atractivă pentru investitori, iar cauzele sunt multiple.
”Având în vedere închiderea minelor în Valea Jiului și scăderea semnificativă a activității celor rămase, mai multe parcele de teren au devenit disponibile pentru noi investiții. Principalele avantaje ale acestor zone constau în faptul că sunt bine conectate la infrastructura locală de transport rutier (acces auto DN 66A) și feroviar, unele dintre ele având inclusiv utilitățile la fața locului (apă, canalizare, electricitate), unele foste perimetre miniere având încă hale industriale, transformatoare de putere și macarale grele.
În ceea ce privește asigurarea unei infrastructuri suport pentru antreprenori și susținerea dezvoltării companiilor locale (de exemplu, prin intermediul centrelor de afaceri), a existat o inițiativă la nivelul Văii Jiului demarată în încercarea de reconstrucție a zonei, fiind înființate două centre gândite ca și incubatoare de afaceri (la Lonea și Lupeni), acestea nereușind însă să își susțină financiar activitatea ulterior încetării finanțării. În ciuda tuturor inițiativelor de revitalizare a zonei, azi avem o Vale neatractivă pentru investitori, aceștia fiind reticenți să înființeze întreprinderi în Valea Jiului în detrimentul altor zone mai accesibile și mai bine conectate economic precum și un mediu antreprenorial local cu abilitățile antreprenoriale și „cultură” managerială relativ scăzute, companiile care activează în prezent în regiune având fie un avantaj competitiv  specific locului, cum ar fi pârtiile de schi, sau sunt conduse de oameni de afaceri locali cu „investiții sentimentale” în zonă”, mai arată documentul.
În viitor, lucrările s-ar putea schimba, mai notează experții. se propune crearea unui mediu economic diversificat, axat pe consolidarea creșterii și competitivității întreprinderilor mici și mijlocii cu activități și produse cu valoare adăugată mare, susținut de inițiative în favoarea inovației și a antreprenoriatului local.
” Acțiunile propuse în cadrul pilonului de dezvoltare „Diversificarea economică, inovarea și antreprenoriatul” vizează cu precădere diversificarea și susținerea creșterii economiei locale, dezvoltată în simbioză cu protecția mediului și tradiția locală, precum și atragerea investițiilor în Valea Jiului. Demersurile întreprinse vor contribui la crearea de noi locuri de muncă pentru angajații actuali din industria minieră, la oportunități de angajare atractive pentru generația tânără precum și la identificarea oportunităților de diversificare a mediului economic, în domenii cu o valoare adăugată mare pentru a aborda tendința negativă de migrare din regiune și pentru a susține reducerea disparităților de creștere față de zonele și județele mai dezvoltate din regiunea Vest și față de media de la nivel național”, notează experții europeni.
Monika BACIU

Foto facebook.com/ursu.vladadrian

Advertisements