Prețul unui pachet care a aparținut termocentralei Mintia scade cu 30%

P rețul unui pachet care a aparținut termocentralei Mintia scade cu 30%. Administratorul judiciar al Complexului Energetic Hunedoara a organizat mai multe licitații în vederea valorificării pachetului de echipamente Ziomar, însă nicio societatea nu a fost interesată de acesta. Astfel, prețul echipamentului va scădea cu 30 de procente.

”Având în vedere că în urma licitațiilor organizate conform strategiei aprobate în data de 16.09.2021 nu a fost valorificat activul ”Pachet echipamente Ziomar”, aprobarea organizării, în aceleași condiții, a două seturi de câte cinci licitații cu prețul de pornire diminuat cu 30% din valoarea de
evaluare, respectiv 4.556.873 euro. Creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în
format electronic căruia i
s-a încorporat, atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un
certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace administratorului judiciar până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului”, arată administratorul judiciar al CEH.
Prețul inițial de pornire a licitației a fost de 6.509.818 euro, exclusiv TVA.
Monika BACIU