Premii pentru ”Angajatii lunii aprilie” la Apa Serv

O datã cu începutul unei noi luni calendaristice, a venit momentul unei noi evaluãri a activitãtii salariatilor de la Apa Serv Valea Jiului. În urma analizei efectuate de echipa managerialã a operatorului regional de apã si canalizare din Valea Jiului, au fost desemnati alti trei laureati ai titlului de ”Angajat al lunii” a cãror activitatea din luna aprilie 2017 s-a dovedit a fi una foarte bunã.

În cursul zilei de ieri, directorul general al Apa Serv, Costel Avram i-a felicitat în mod public pe cei trei salariati cãrora le-au fost înmânate diplomele de merit pentru activitatea depusã în luna aprilie. Evenimentul a avut loc în cadrul unei festivitãti la care au participat membri ai echipei de conducere a Apa Serv Valea Jiului. Cei trei salariati ai Apa  Serv care au întrunit conditiile pentru a fi declarati ”Angajati ai lunii aprilie” sunt:

– Corici Ana – inginer în cadrul Serviciului Resurse Umane Salarizare
– Bãlãu Dreghici Claudia – agent comercial în cadrul Centrului de Încasãri Vulcan
– Popa Ioan – zidar  în cadrul Sectiei întretinere Reparatii si Utilaj Transport

Pentru fiecare dintre acestia, conducerea Apa Serv a înmânat o diplomã de merit dar si o primã în bani. ”Competitia internã pentru desemnarea celui mai bun angajat al Apa Serv, pe care o desfãsurãm lunã de lunã, si-a atins scopul pentru care a fost instituitã. Deja de o bunã bucatã de vreme, în rândul salariatilor nostri, spiritul de competitie se regãseste tot mai pregnant în activitatea unui numãr din ce în ce mai mare de salariati, din toate sectoarele si departamentele firmei noastre. La finalul lunii aprilie, am apreciat în mod deosebit alti trei colegi a cãror activitate a fost una foarte bunã. Îi felicit si le doresc sã pãstreze pe mai departe stacheta performantei lor profesionale la acelasi nivel ridicat”, a declarat Costel Avram, directorul general al Apa Serv Valea Jiului.

Premiul ”Angajatul lunii” a fost instituit de cãtre conducerea Apa Serv la finalul anului 2016, la initiativa directorului general Costel Avram. ”În obtinerea rezultatelor pe care Apa Serv Valea Jiului le-a înregistrat în ultimii ani, un rol determinant l-au avut salariatii firmei. De la cel mai mic muncitor si pânã la nivel de director, angajatii nostri au demonstrat cã atunci când vrei cu adevãrat sã-ti faci datoria la locul de muncã, munca de echipã se transformã în rezultate meritorii pentru întreaga firmã si, ceea ce ne multumeste mai mult, în cresterea calitãtii serviciilor pe care le oferim abonatilor nostri. Tot pentru a impulsiona mentinerea acestui trend dar si pentru a pãstra stacheta activitãtii salariatilor Apa Serv la aceleasi cote de interes ridicat, am decis sã insituim acest premiu special, menit sã recompenseze în fiecare lunã cei mai activi dintre angajatii nostri. Vorbim despre un premiu care poate aduce oricãrui angajat al Apa Serv nu doar atentia cuvenitã pentru munca prestatã, ci si evidentierea publicã a acestuia, dar si o primã semnificativã la salariul pentru luna în care a fost evidentiat”, explicã directorul general al Apa Serv Valea Jiului, Costel Avram. Aceleasi considerente de încurajare a performantei profesionale a salariatilor ASVJ au condus si la ideea instituirii unui nou premiu special. Astfel, din luna aprilie 2017, pe lângã  premiile individuale acordate ”Angajatului lunii” a fost instituit si un premiu de echipã. Intitulat ”Colectivul lunii” acest premiu îsi propune sã evidentieze  activitatea depusã pentru bunul mers al societãtii Apa Serv de cãtre Departamentele, Serviciile si/sau Sectiile din organizarea acesteia.  Primul premiu pentru ”Colectivul lunii” merge cãtre echipa din cadrul Serviciului Resurse Umane Salarizare al ASVJ, respectiv doamnelor Lãcrãmioara Drãgoescu, Coltatu Corina, Tipter Carmen, Corici Ana, Muscã Terezia si Cristina Rotaru. Activitatea acestora, individualã si cumulatã, a condus la acordara titlului de ”Colectiv al lunii aprilie”, si conferirea primului  premiu de acest fel institut de Apa Serv Valea  Jiului. Celor sase angajate , conducerea Apa Serv le-a oferit o diplomã prin care sã le fie evidentiat statutul de  ”Colectiv al lunii”.

Biroul de presã
Apa Serv Valea Jiului