”Praful” de la CEH, râvnnit și contestat

Explo Mining Coal din Timișoara vrea să obțină un contract ”prafuit” la Complexul Energetic Hunedoara. Două societăți vor să extragă șlamul cărbunos din iazurile EM Lupeni. Complexul Energetic Hunedoara a demarat procedura de achiziție în vederea încheierii unui contract de concesiune de servicii ,,extragere a șlamului cărbunos din iazurile de decantare ale P.L Sector Preparare E.M Lupeni pentru menținerea în condiții de siguranță a acestora”. EXPLO MINING COAL SRL, reprezentată de Ana Vrânceanu și REDOLAJ, reprezentată de Ioan Blidaru au depus oferte în cadrul procedurii. Firma din Timiș a depus o contestație la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor.
”Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a (…), formulată de către S.C. EXPLO MINING COAL S.R.L., cu sediul în Timișoara(…), reprezentată legal prin Vrânceanu Ana – Administrator, împotriva rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 2736/1/22.03.2021, privind comunicarea rezultatului procedurii, prin care a fost declarată respinsă și inacceptabilă oferta contestatoarei, adresă emisă de către SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. – în insolvență, cu sediul în Petroșani (…) în cadrul procedurii de atribuire a contractului de concesiune de servicii având ca obiect „Extragere a șlamului cărbunos din iazurile de decantare ale P.L. Sector Preparare E.M. Lupeni pentru menținerea în condiții de siguranță a acestora”, se solicită admiterea în tot, ca fondată, a contestaţiei formulată împotriva adresei nr. 2736/1/22.03.2021 şi, pe cale de consecință, anularea adresei nr. 2736/1/22.03.2021 privind comunicarea rezultatului procedurii, precum şi a actelor subsecvente, reanalizarea şi reevaluarea ofertei declarată câștigătoare, precum și obligarea entității contractante de a dispune măsurile de remediere în vederea restabilirii legalităţii în procedura de atribuire conform anunțului nr. PC1001597 din data de 17.02.2021, raportat la prevederile în vigoare în materia achiziţiilor publice şi în conformitate cu prevederile legale referitoare la respectarea procedurii de atribuire care sunt în sarcina oricărei autorități/entități privind declararea câștigătoarei dintre ofertele admisibile, cu respectarea criteriului de atribuire, precum și încuviințarea accesului la documentele dosarului care se va constitui spre soluţionarea cauzei, inclusiv la documentele operatorului economic clasat pe locul 1,documente care au fost declarate, fără a fi probate, ca fiind confidențiale”, arată contestația depusă de firma din Timiș.
Reprezentanții CNSC au analizat solicitarea și au decis să o respingă. ”Respinge contestația formulată de către S.C. EXPLO MINING COAL S.R.L (…), în contradictoriu cu SOCIE­TATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. – în insolvență(…) ca nefondată. Prezenta decizie este obligatorie pentru părți. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate”, arată decizia CNSC. EXPO MINING COAL este firmă cu sediul în Timișoara. Pe site-ul societăţii, însă, adresa de contact este în Reşiţa, pe strada Lupacului nr. 2 corp 4-5, acolo unde are sediul şi LCC Compania Cărbunelui SRL, companie care nu este străină de contractele cu societățile miniere din Valea Jiului. LCC Compania Cărbunelui SRL a avut numeroase contracte cu scoietățile miniere, pe baza unui contract încheiat în 2008 şi prelungit succesiv până pe 31 decembrie 2017, cu o valoare iniţială de 37 de milioane de euro. Compania îşi cumpăra, practic, propriul cărbune, de la o firmă privată.
Casa de Insolvenţă GMC, fostul administrator judiciar al Complexului Energetic Hunedoara, menţiona în raportul din martie 2016 printre cauzele insolvenţei CEH şi contractele cu LCC Compania Cărbunelui SRL, asupra cărora îşi exprima mari suspiciuni. Raportul de la acel moment arăta că „LCC Compania Cărbunelui a încălcat de-a lungul timpului în mod repetat clauzele contractuale, atât din punctul de vedere al cantităţilor livrate, cât şi al parametrilor de calitate”.

Monika BACIU