Peșteri încadrate în clasă de protecție

Mai multe peșteri din județul Hunedoara sunt încadrate într-o clasă de protecție.
”În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 604/2005, pe teritoriul judeţului Hunedoara, există următoarele peşteri încadrate în clase de protecţie:
– clasa A: Peștera Cioclovina Uscată, Peștera din Valea Stârni (cod Legea nr. 5/2000 – 2.497), Peştera Șura Mare (cod Legea nr. 5/2000 – 2.499.), Peștera Cizmei (cod Legea nr. 5/2000 2.503);
– clasa B: Peștera Ponorici Cioclovina cu Apă (cod Legea nr. 5/2000 – 2.497), Peștera Sifonului de la Șipot, Peștera Tecuri, Avenul Ponorul Răchitoasa (cod Legea nr. 5/2000 – 2.500), Podul natural Grohot (cod Legea nr. 5/2000 – 2.515), Peștera Bolii (cod Legea nr. 5/2000 – 2.523). Precizăm faptul că peştera reprezintă un habitat de interes comunitar (habitatul 8310 – Peşteri închise publicului) motiv pentru care statul român, prin instituţiile din subordine, trebuie să întreprindă toate demersurile pentru menţinerea acestuia în stare favorabilă de conservare. Lista peşterilor clasificate reprezintă o minoritate din totalul peșterilor din România, peste 12.500 de cavităţi înregistrate la Cadastrul Peşterilor din România gestionat de Institutul de Speologie ,,Emil Racoviţă” al Academiei Române”, arată Ministerul Mediului.
Există o propunere de
modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul IV Conservarea altor bunuri ale patrimoniului
natural, în care este detaliat domeniul speologic.
În prezent „bunurile patrimoniului geologic şi speologic, ca bunuri naturale ale subsolului, sunt, în condițiile legii, bunuri proprietate publică a statului”, iar administrațiile locale pot prelua în administrare bunurile
patrimoniului natural, respectiv peşteri, urmând procedurile
conform legislaţiei în vigoare.
Monika BACIU
foto Voichița Covaciu