Penalitãti anulate la taxe si impozite

Persoanele care au debite restante la plata taxelor si impozitelor locale vor putea fi scutite de plata penalitãtilor. Nu se va anula întreaga penalizare, ci doar o parte din aceasta. Existã însã câteva conditii. Cei care înregistreazã debite la taxele si impozitele locale vor fi scutiti de plata penalitãtilor în procent de 73,3% dacã îsi achitã suma principalã avutã la data de 30 septembrie.
“În baza ordonantei de urgentã 44/2015 aprobatã prin Legea 4/2016, Consiliul Local al municipiului Petrosani a aprobat anularea în cotã de 73,3% a majorãrilor cauzate de neplata impozitelor si taxelor locale. Se aplicã atât persoanelor juridice cât si persoanelor fizice. Sunt niste conditii pe care contribuabilii trebuie sã le îndeplineascã pentru a beneficia de aceastã facilitate, respectiv cea mai importantã este sã îsi plãtescã soldul la data de 30 septembrie 2015, deci trebuie sã îsi plãteascã datoria principalã si pânã la data de 31 martie trebuie sã îsi plãteascã diferenta de 26,7% din majorãri pentru a beneficia de radierea acelui procent de 73,3% si trebuie sã îsi plãteascã amenzile. Noul Cod Fiscal a schimbat ordinea de stingere a creantelor bugetare în sensul cã nu se poate plãti impozitul pânã nu se plãtesc amenzile contraventionale”, a declarat Adrian Negoe, secretarul Primãriei Petrosani.
Valoarea totalã estimatã a scutirii care va fi acordatã pe întreaga duratã de aplicare a acesteia este de circa 6.253 în cazul persoanelor fizice si circa 757 în cazul persoanelor juridice. Proiectul de hotãrâre a fost aprobat dupã ce acesta s-a aflat în dezbatere publicã.
“Undeva la peste 600 de persoane juridice ar putea beneficia. 600 desocietãti sunt cu datorii la impozite si taxe, e posibil ca sã nu se poatã încadra. Si aproximativ 1000-2000 de persoane fizice sunt în situatia de fatã. Nu este neaparat o pierdere pentru se urmãreste prin aceastã ordonantã stingerea arieratelor si stimularea plãtii voluntare”, a mai subliniat sursa citatã.
Prin aceastã mãsurã, edilii încearcã sã încurajeze petrosãnenii sã îsi achite dãrile cãtre bugetul local.
Monika BACIU