Paza din Parâng, transatã în instantã

Paza domeniului schiabil Parâng a ajuns în instantã. Contractul de peste 360.000 de lei este contestat de o societate din Alba Iulia.  Societatea a solicitat Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor “sã dispunã anularea raportului procedurii de atribuire; sã constate cã oferta sã este conformã, admisibilã si întocmitã cu respectarea cerintelor si conditiilor din caietul de sarcini si a legislatiei în domeniul raporturilor de muncã;  sã oblige autoritatea contractantã la reluarea procedurii de atribuire si reevaluarea ofertelor financiare depuse, cu desemnarea ofertei câstigãtoare conform criteriilor din procedura stabilitã la emiterea unui nou raport al procedurii de atribuire; sã dispunã anularea rãspunsului autoritãtii contractante nr. 18539/06.12.2017, prin intermediul cãruia i s-a adus la cunostintã refuzul acesteia de a da curs Notificãrii prealabile formulate de contestatoare”.
“În temeiul art. 26 alin. (1) si (6) din Legea nr. 101/2016, admite exceptia lipsei competentei de solutionare a contestatiei SC THUG SECURITY SRL formulatã în contradictoriu cu autoritatea contractantã DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PETROSANI.
În temeiul art. 12 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, declinã competenta de solutionare a contestatiei în favoarea Tribunalului Hunedoara – Sectia a II-a civilã, de contencios administrativ si fiscal”, aratã decizia CNSC.
Astfel, dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului Hunedoara, iar primul termen de judecatã a fost stabilit pentru data de 8 februarie. Licitatia, la care au participat 10 ofertanti, a fost câstigatã de Axis Security Deva.
Monika BACIU