Paza de la Termocentrala Mintia, 19,9 lei/oră

O societate specializată în ”activități de investigații și protecție” va presta serviciile de pază de la termocentrala Mintia. Termocentrala de pe Mureș a intrat în conservare, însă, este necesară paza acesteia pentru ca hoții să nu dea atacul la instalații.

Tiger Security din București va presta serviciile de pază. Potrivit raportului administratorului judiciar, oferta depusă de Tiger Security SRL este la prețul de 19,90 lei/oră. Voturile din cadrul comitetului creditorilor Complexului Energetic Hunedoara au fost împărțite. AFM este de acord cu oferta depusă de Tiger Security SRL la prețul de 19,90 lei/oră. Administrația Bazinală de Apă Mureș aprobă oferta Tiger Security SRL cu prețul de 19,90 lei/oră. DGAMC aprobă oferta Tiger Security SRL cu prețul de 19,90 lei/oră.
”SNIMVJ SA nu își exprimă votul și arată că deoarece debi­toarei nu i-a fost ridicat dreptul de administrare consideră că această măsură nu intră în atribuțiile comitetului creditorilor deoarece reprezintă un act de administrare în atribuția administratorului special sub supravegherea administratorului judiciar. SPEEH Hidroelectrica SA nu își exprimă votul pentru aprobarea uneia dintre oferte arătând că votează pentru efectuarea
acestei achiziții în condiții legale. Referitor la susținerile acestor ultime două creditoare, administratorul judiciar arată că Legea nr. 85/2014 este o lege specială ale cărei dispoziții au prioritate în aplicare, iar art. 87, alin. (2) prevede că în cazul în care o anumită operațiune este recomandată de administratorul judiciar și propunerea este aprobată de comitetul creditorilor, aceasta va fi îndeplinită obligatoriu de administratorul special”, arată raportul administratorului special.
Conform prevederilor art. 51, alin. (4) din Legea nr. 85/2014 Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simplă din totalul numărului de membri ai acestuia. ”Prin urmare se constată că, cu votul a 3 dintre cei 5
membri, comitetul creditorilor adoptă următoarea decizie: aprobă oferta de servicii de pază depusă de Tiger Security SRL”, mai arată raportul.
Monika BACIU

Advertisements