Pași pentru extinderea rețelei de gaz din municipiul Petroșani

Proiectul pentru extinderea rețelei de gaz metan din municipiul Petroșani este unul de o mare amploare și va cuprinde 37 de străzi din localitate. Proiectul a primit finanțare prin Programului Național de lnvestiții „Anghel Saligny” iar suma aprobată fiind în valoare de 25 de
milioane de lei.

Consilierii locali de la Petroșani au aprobat în ședință de Consiliu Local studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale pe 37 străzi din municipiul Petroșani“.
Pentru acest proiect administrația locală de la Petroșani va aloca aproape 300 de mii de lei.
”Lucrările de extindere a
sistemului de distribuție gaze naturale pe 37 de străzi din municipiul Petroșani au primit finanțare prin Programului Național de lnvestiții „ Anghel Saligny”, finanțat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțarea aprobată fiind de 25.000.000,00 lei. Valoare totală a lucrărilor conform devizului general este de 27.130.482,11 Iei cu TVA, din care C+M este de 24.967.442,36 Iei cu TVA. Din valoarea totală a lucrărilor, prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny“, de la bugetul de stat s-a aprobat suma de 25.000.000, 00 Iei, diferența fiind cheltuieli care se finanțează de la bugetul local: 299.629,77 Iei și de către concesionar SC DelGaz Grid: 1.830.932,81 lei. Amplasamentele sistemului de distribuție gaze naturale propuse și tratate în cadrul Studiului de fezabilitate se află pe străzile: Împăratul Traian, Gheorghe Doja, Grivița Roșie, Radu Șapcă, Micu Klein, Anton Pann, Vlad Țepeș, Câmpului, Bucegi, Mureșului, Depoului, Slătinioara Sălătruc, Șoimilor, Matei Basarab, Cârjei, Dărănești, Dealului, Gheorghe Lazăr, 16 Februarie, Digului, Mândra, Nouă, Sirenei, Roșia, Prundului, Aurel Vlaicu, Pompierilor, Jiului, Miorița, Sarmisegetuza, Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Gheoghe Barițiu, Maleia, Rusu, Bujorului, din municipiul Petrosani. Drept pentru care, propun Consiliului local al municipiului Petroșani aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale pe 37 străzi din municipiul Petroșani“ și adoptarea prezentului proiect de hotarare în forma inițiată”, arată priectul de hotărâre aprobat de către
consilierii de la Petroșani.
Monika BACIU