ONG-urile au culoare politicã? Finantãrile pentru asociatii, motiv de scandal în CJH

Consiliul Judetean Hunedoara a aprobat, la sfârsitul sãptãmânii trecute, acordarea unor finantãri nerambursabile pentru anul 2017. 2,5 milioane de lei au fost alocate cãtre ONG-urile din judet.

Nu au respectat regulamentul?

Regulamentul adoptat în anul 2016 de fostul Consiliu Judetean prevede ca solicintantii sã depunã la dosar situatiile financiare din anul precedent. Existã un caz în care asociatia a fost înfiintatã anul acesta.  “Documentatia solicitantilor, pe domenii, va contine urmãtoarele: (…)  situatiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la organul fiscal”, aratã regulamentul aprobat prin proiectul de hotãrâre numãrul 28 din anul 2016. Existã o asociatie sportivã înfiintatã anul acesta care va primi o finantare de 50.000 de lei din partea Consiliului Judetean Hunedoara. este vorba de ASOCIATIA CLUB SPORTIV WEST DEVA care abia în luna martie a acestui an a obtinut personalitatea juridicã.  “Admite cererea formulatã de petenta ASOCIATIA CLUB SPORTIV WEST DEVA si, în consecintã: Încuviinteazã dobândirea personalitãtii juridice de cãtre ASOCIATIA CLUB SPORTIV WEST DEVA,  înfiintatã conform actului constitutiv  autentificat sub nr. 539/02.03.2017 de BNP Stef Ovidiu-Ioan si statutului autentificat sub nr. 540/ 02.03.2017 de BNP Stef Ovidiu-Ioan. Dispune înscrierea în Registrul special al asociatiilor si fundatiilor al Judecãtoriei Deva. Dispune comunicarea prezentei încheieri împreunã cu copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei, Parchetului de pe lângã Judecãtoria Deva, urmând ca dupã rãmânerea definitivã a prezentei încheieri un exemplar însotit de actele doveditoare, se va comunica Ministerului Justitiei, iar un alt exemplar Administratiei Financiare a municipiului Deva. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronuntare pentru cei prezenti si de la comunicare pentru cei lipsã, apel se va depune, în caz de exercitare, la Judecãtoria Deva. Pronuntatã în sedintã publicã azi, data de 07.03.2017”, se aratã pe portalul instantei de judecatã.

Consilierii liberali invocã lipsa de transparentã a oficialilor Consiliului Judetean Hunedoara. “Au fost probleme legate de lipsa transparentei pe care le-am invocat si în timpul sedintei de Consiliu, în sensul cã nu am avut acces la documentele care au stat la baza repartizãrii sumelor. Am invocat lucrul acesta si în sedinta de Consiliu, am cerut, dar ni s-a refuzat punerea la dispozitie a unor documente”, a declarat Vetuta Stãnescu, consilier judetean PNL. Presedintele Consiliului Judetean Hunedoara, Mircea Bobora, nu a putut fi contactat pentru a oferi informatii cu privire la acest subiect.

Monika BACIU