Obiectiv cultural în prag de prãbusire

Cinematograful Uricani, pe punctul de a se prãbusi. Administratia localã din Uricani informeazã cetãtenii cu privire la riscul prãbusirii unor clãdiri de pe raza localitãtii. Printre clãdirile afectate de trecerea timpului si de nepãsarea unora se numãrã si un obiectiv cultural. Acesta este cinematorgraful din Uricani, care prezintã riscul de a pica sub propria greutate.

”Avertizãm cetãtenii orasului Uricani asupra pericolului de prãbusire a unor clãdiri dupã cum urmeazã: clãdirile fostei EM Câmpu lui Neag, clãdirile fostei EM Valea de Brazi – Valea de Brazi, strada Principalã nr. 1, clãdirile de la fosta casã de copii, cinematograful Uricani, magazie strada Bulzu, zona stadion.

Se interzice accesul în perimetrele mentionate”, se aratã într-un anunt al administratiei locale din Uricani.

Administratia în loc sã uzeze de toate pârghiile pentru a-i constrânge pe proprietari sã le demoleze ori reabiliteze, a considerat suficient sã publice în presa Vãii Jiului un avertisment cu privire la pericol.

Astfel, clãdirile fostei EM Valea de Brazi, EM Câmpu lui Neag ori de la fosta Casã de Copii au risc ridicat de prãbusire.

În aceeasi situatie este si Cinematograful Uricani ori constructii de la stadionul localitãtii.  Primãria a interzis accesul localnicilor în zonele respective, însã în lipsa pazei este greu de crezut cã hotii de fier vechi vor sta la distantã de zonele periculoase.

În urmã cu circa patru ani un bãietel de opt ani a murit strivit de tavanul unui bloc de locuinte care s-a prãbusit peste el în timp ce se juca. Atunci s-a descoperit cã blocul are un proprietar care ar fi trebuit sã limiteze accesul în jurul imobilului periculos.

N-a fãcut acest lucru iar un copil a murit. Proprietarii au scãpat nepedepsiti. Tot la Uricani un balcon aflat la ultimul etaj al unui bloc cãzut din cauza infiltratiilor si a stãrii avansate de degradare.

Din fericire, atunci nu au fost înregistrate victime.

Monika BACIU